Tragisk hændelse for 75 år siden: Falck-folk dræbt på vej til Sunds

For 75 år siden blev to Falck-reddere i Herning ramt af projektiler fra et engelsk fly, da de ville undsætte et bryllupsselskab, der forinden også var beskudt

29. september 2019, 07.40

Dette syn mødte den tilkaldte Falck-mand, da han skulle lede efter ambulancen til Sunds. Efter beskydningen var den havnet i grøften. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Herning

SUNDS Blandt de mange tragiske tab under besættelsen skrev særlig én episode sig ind i Hernings historie, nemlig beskydningen af Falck-reddere, der blot forsøgte at passe deres arbejde. Tilmed blev de beskudt af et engelsk jagerfly. En mindesten på vejen mellem Herning og Sunds fortæller i al sin gr...