Fremtidens veje er grønne

Udgivet:19. juli 2021, 07.51

Læsetid:1 minut

Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Steen Brogaard

Af Kristian Pihl Lorentzen folketingsmedlem for Venstre

2 år siden

TRAFIK I forbindelse med den store og brede trafikaftale har mange debattører beskæftiget sig med, om aftalen er sort eller grøn. Fakta er, at hovedparten af aftalens nye 106 milliarder kroner går til forbedring og udbygning af vejnettet. Det er Venstre meget tilfreds med. For det er der et enormt behov for mange steder i landet. Hele 90 procent af det samlede trafikarbejde foregår på vejene, herunder halvdelen af den kollektive transport - nemlig busserne. Og vi er desværre kommet meget bagud med vejinvesteringerne, fordi rigtig mange penge er gået til jernbanen i de seneste 15 år. Denne ubalance bliver der nu rettet op på. Og vi skal videre ved kommende aftaler. Men er aftalen så sort eller grøn? Her skal man holde fast i, at vi med aftalen investerer i veje og skinner - altså infrastruktur. Når vi taler om klima og grøn transport - og det skal vi - så er det, hvad der kører på vejene og skinnerne, der er afgørende. Her kan vi glæde os over, at fremtidens biler, busser og lastbiler bliver fuldkommen grønne med el, brint og biobrændstoffer som drivmiddel. Allerede ved aftalens udløb i 2035 vil en meget stor del af bilparken være grøn. Det samme vil gælde for fremtidens tog. Derfor giver det ingen mening at tale om veje og skinner som sorte eller grønne. Det hele bliver grønt i kraft af de køretøjer, der kører på dem. Det styrer vi med klimapolitikken.

Konklusion: Fremtidens veje er grønne.