Vi er røde, vi er hvide ...

Udgivet:24. september 2021, 11.20

Læsetid:3 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Kristian S. Larsen. Hassellunden 55 Esbjerg Ø, cand.theol., formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

FLAG I danske flagstænger vajer Dannebrog. Der findes adskillige andre flag for eksempel diverse reklameflag. Men Dannebrog er det samlende, nationale symbol.

I flaget er korset, det mest centrale kristne symbol, hvidt - farven for glæde og renhed. Baggrunden er rød - farven for varme, kærlighed og selvhengivelse. Alt i alt et stærkt og indholdsrigt nationalsymbol.

Nu er et andet flag med flere farver og andre associationer også kommet i fokus: regnbueflaget. Det står angivelig for frihed, lighed og mangfoldighed, og dét klinger umiddelbart positivt eller sågar selvfølgeligt. Vi har ret til at være dem, vi er, og vi må leve, tænke og tro, skrive og tale, som vi finder det rigtigt. Disse friheder skal værnes og værdsættes.

Alligevel er det ikke alle, som melder sig under regnbuefanen. For den vil ikke kun minde om frihed og lighed, men også løbe stormløb mod traditionelle rammer og normer - særligt mod den klassiske forståelse af køn, ægteskab og familieliv.

Der findes en lang række forskellige køn, og familieliv kan tilsvarende konstrueres på mange forskellige måder, påstås det. Tankegangen synes at være, at denne holdning er noget nær en selvfølgelighed, som alle bør kunne tilslutte sig. Så enkelt er det dog ikke.

Over for regnbue-strømningen står den klassiske forståelse med solid basis i biologien, historien, den kristne tro og almenmenneskelig erfaring. Den forståelse siger, at menneskeheden grundlæggende består af to køn: kvinder og mænd - og at et ægteskab er en relation mellem én person af hvert køn.

Regnbueflaget og dets bagvedliggende filosofi er altså ikke fælles gods, sådan som Dannebrog er det.

Derfor er det også interessant, om regnbue-strømningen kan rumme det, den selv gør ved andre: At blive bragt i tvivl, talt imod og grundlæggende kritiseret.

Man kan godt støtte og værdsætte tros- og ytringsfrihed som i det danske samfund uden at finde sig hjemme i regnbue-filosofien.

Det skal derfor også fortsat være muligt frit og frimodigt at fastholde og formidle den klassiske forståelse af køn, ægteskab og familie - både i hjemmet og i det offentlige rum.

Dette har netop med ytringsfrihed at gøre.

Det skal være muligt helt enkelt at mene og sige, at den klassiske forståelse af køn og ægteskab er sand og i overensstemmelse med virkeligheden, og at regnbue-filosofien derfor er en afvej, der dybest set svigter mennesker.

Dette handler ikke om fobi eller foragt for mennesker med anderledes holdninger eller livsform. Det handler heller ikke om at negligere, at alle mennesker kan møde bump på vejen, usikkerhed og (identitets)udfordringer af forskellig slags. Det handler slet ikke om at opfordre til trusler eller krænkelser.

Det handler derimod om et livssyn og en grundholdning: At livet er skabt og givet med nogle indbyggede ordninger og strukturer, som mennesker ikke kan eller skal ændre på.

Det siger regnbuens oprindelige betydning også noget om: Buen, der er et håbs- og pagtstegn, udtrykker blandt andet noget om jordens og livets ordning og indretning - og om relationen til livets giver.

Får vi fornyet blik for dette, er der grund til at kippe med flaget - det i rødt og hvidt.