Har regeringen styr på beredskabet?

Udgivet:04. oktober 2022, 12.18

Læsetid:2 minutter

Knud Nielsen. Foto: PR-foto

Af Knud Nielsen. Nørreåvej 11 Sunds, folketingskandidat for Nye Borgerlige

VÆRNEPLIGT Gad vide om regeringen har styr på vores beredskab og bevogtning af kritisk infrastruktur i Danmark?

Jeg tror det ikke, når man ser på, hvor mange af vores soldater som gør tjeneste andre steder end i Danmark, så er der ikke være nok tilbage til at passe på Danmark.

Vi har både civile og militære objekter, som skal være bevogtede i en krisesituation. Det være sig alt fra transformatorstationer, rørledninger, kraftvarmeværker, kaserner og depoter. Men en årelang nedskæringspolitik kombineret med, at vores soldater ikke er i landet, betyder, at der ikke er personel nok til opgaverne, hvis det skulle komme til en eskalering og nødvendig bevogtning af vores vitale infrastruktur, såvel militære som civile.

For regeringen er det vigtigere at vise flaget ude i verden, så må Danmark nøjes med, hvad der er tilbage, og det er langt fra tilstrækkeligt. Vores forsvar skal primært passe på Danmark og vores land, og efter min mening kan vi ikke passe på os selv for nuværende.

Det er vigtigt for vores sikkerhed, at vi igen får soldater til at kunne passe på vores dejlige land og befolkning. Derfor skal værnepligten udvides, så 10.000 værnepligtige indkaldes hvert år. Værnepligten er vigtig både af hensyn til forsvarets troværdighed og for den folkelige forankring af forsvarsviljen. Kasernebyer har i de senere år været forvandlet til asylcenterbyer. Den udvikling skal vendes, så kasernebyer genetableres over hele landet. Værnepligten bør udvides til at gælde både mænd og kvinder. Værnepligtige skal efter endt uddannelse kunne indgå i et troværdigt mobiliseringsforsvar. Det vil fordre en uddannelsestid på ikke under 9 måneder for menige og 12 måneder for befalingsmænd.

En udvidelse af værnepligten skal selvfølgelig planlægges, og faciliteterne skal være til stede. Men der er tiltag, som kan sættes i gang umiddelbart, når man ved, hvilken vej man skal: Genopbygge lagrene af ammunition, udvide optaget til befalingsmandsuddannelsen, udvide optaget til officersuddannelsen og genåbne lukkede kaserner. Først derefter vil Danmark være klar til at passe på sig selv.

Indlæser debat