Tidligere Trehøjeborgmester død: Han var sin egen type

Svend Blæsbjerg, der var borgmester for den daværende Trehøje Kommune 1998-2007 og en markant politiker gennem 28 år, er død efter kort tids sygdom. Han blev 78 år

16. marts 2020, 14.01

Trehøje Kommunes tidligere borgmester, Svend Blæsbjerg, er død. Foto: Tom Laursen

NEKROLOG Fremsynet. Slagfærdig. Farverig. Folkelig.

Det er nogle af de ord, der bliver hæftet på Svend Blæsbjerg, som døde forleden.

Han kunne møde og snakke med alle mennesker. Ikke af pligt, fordi han var borgmester, men af ægte interesse. Han var en frisk og flink fyr, han talte meget, og han var altid god for en frisk kommentar - og for at sige tingene ligeud, også selv om det kunne give både venner og fjender.

Svend Blæsbjerg var minkavler i Sørvad og oprindelig medlem af Fremskridtspartiet. men det var som Venstre-mand og lokalpolitiker, han blev kendt både lokalt og på den nationale bane.

Svend Blæsbjerg blev første gang valgt ind i Trehøje Kommunes kommunalbestyrelse i 1978.

En kort periode i 1980’erne sad han også i Folketinget, men har siden fortalt, at det ikke var noget for ham, fordi der dér var politikere med »for mange med knive i ærmerne, der ville drive populærpolitik«.

Så han holdt sig til det politiske arbejde i Ringkøbing Amtsråd og først og fremmest det kommunalpolitiske arbejde i Trehøje Kommune gennem 28 år - de seneste 12 år frem til kommunesammenlægningen i 2007 som Venstre-borgmester med fokus på udvikling og kendt for også at udfordre »plejer« helt op på landspolitisk niveau.

Han fik ting til at ske

Svend Blæsbjerg beskrives som sin egen type. En anden type.

Journalisterne kunne for eksempel godt mærke, da det var Svend Blæsbjerg, der blev formand for socialudvalget i den daværende Trehøje Kommune. Nu var der pludselig åbenhed. Han ringede selv til pressen og fortalte, at politikerne havde besluttet at lukke et plejehjem. Det gjorde han både for at vise handlekraft og for at være åben.

Han var en populær borgmester, og selv om folk måske ikke var Venstre-folk, så stemte de på ham, fordi han fik ting til at ske. Han havde ideer, og der var ikke langt fra ide til handling. Da han havde været en tur i USA og set alle højhusene derovre, mente han også, at Vildbjerg skulle have sit højhus. Helst så centralt som muligt - på torvet med kirken som nærmeste nabo.

Højhuset med syv etager blev bygget, men et par hundrede meter væk fra kirken. Men det var ikke så skidt, at det ikke kunne udnyttes, for med den nye placering kunne der blive plads til endnu et højhus, som så kunne forbindes med en gangbro.

Selvsamme højhusbyggeri fik efter kommunesammenlægningen et efterspil, der ramte forsiden af avisen, fordi der blev rejst tvivl om aftalen mellem kommunen og det almennyttige boligselskab - en sag, der blev afklaret med Tilsynsmyndighedernes mellemkomst.

Også i andre sager bragte Blæsbjerg den lille midt-vestjyske kommune på forsiden. Som da han eksempelvis meldte ud, at i Trehøje Kommune kunne bistandsklienter få arbejde fra dag til dag i stedet for passivt at modtage overførselsindkomst - den såkaldte Trehøje-model.

- Den skabte blæst om bistandssystemet, fordi det ikke var i overensstemmelse med datidens politiske opfattelse. Men i dag arbejder alle landets kommuner efter Trehøje-modellen, fremhævede Hernings Lars Krarup (V) ved Svend Blæsbjergs afsked som borgmester og anerkendte det som et godt eksempel på borgmesterkollegaens evne til at turde gå forrest.

10 år foran hospitalsdebat

Også som medlem af Ringkjøbing Amtsråd kom Svend Blæsbjerg med forslag, der ikke var hørt før. Han mente for eksempel, der skulle bygges ét fælles sygehus i amtet, og det skulle placeres i Aulum. Det var 8-10 år, før landspolitikerne kom med et lignende forslag, der - efter regionernes etablering og stor intern kamp - placerede sygehuset i Gødstrup.

Svend Blæsbjerg var en holdningspolitiker. Og han var ikke typen, der mente, man skulle gøre, som man plejede.

Skal yde, før man kan nyde

Hans holdning var, at man skulle yde, før man kunne nyde. Hvis man overhovedet var i stand til at arbejde, så skulle man også gøre det. Men blev man så syg, skulle der også være ordentlige behandlingsmuligheder.

Han kæmpede for, at alle borgere i Trehøje Kommune kunne få en privat sundhedsforsikring, længe inden ordet »privat sundhedsforsikring« var blevet allemandseje.

Han mente, at hvis folk hurtigt blev behandlet, kunne de komme tilbage på arbejde i en fart. Og folk havde godt af at lave noget. På den måde var han barsk, og han var også forud for sin tid, men han var også en blød mand, når medarbejderne kom tæt på ham, for han ønskede virkelig, at de syge skulle have hjælp.

Oprindeligt var Svend Blæsbjerg fremskridtsmand, og han var indvandrerkritisk, længe inden det blev et politisk tema. Hvis man ikke havde bidraget til fællesskabet eller ikke ønskede at blive en del af samfundet, skulle man heller ikke ind i det.

Han var klar til at tage kampene, og han var ikke bange for de øretæver, der fulgte med. Han levede op til sit navn - Blæsbjerg. Ikke fordi han ville have konflikt for konfliktens skyld, men fordi han brændte for sine ideer.

Fik ikke altid sin vilje

Svend Blæsbjerg sparede ikke sig selv. Han nød både tobak og et godt glas, men omvendt var han ikke den, der brugte mest tid på borgmesterkontoret. Han havde det godt med at udtænke de større tanker, og så uddelegerede han til andre. Og han bakkede dem op, når de førte hans beslutninger ud i livet. De ansatte kunne stole på ham.

I den politiske proces brugte han gerne parallelen fra Christiansborg om at kunne tælle til 90: Hvis man kunne samle et flertal i mødesalen på rådhuset i Vildbjerg, så skulle man ikke søge det brede forlig for enhver pris.

Han fik ikke altid sin vilje. Han ønskede eksempelvis ikke, at Kildebakkeskolen i Vildbjerg blev bygget, og som han sagde, så lukkede han altid øjnene, når han kørte ud af byen gennem Østergade. Han ville ikke se skolen.

Svend Blæsbjergs eget projekt i hjembyen Sørvad - efter borgmestertiden - blev ikke en succes. Hverken prestigemæssigt eller økonomisk. Han udstykkede en del grunde, som imidlertid viste sig at være svære at sælge, fordi finanskrisen ramte, netop som grundene var klar til salg. Svend Blæsbjerg og hans hustru, Grete, flyttede selv ind i det første hus i udstykningen, men de flyttede sidenhen til Holstebro.

Svend Blæsbjerg, der blev bisat fra Egekirkegårdens Kapel i Holstebro i lørdags, efterlader sig hustruen Grete, en datter og en søn samt tre børnebørn. -lind/-sejer

Trehøje Kommunes tidligere borgmester, Svend Blæsbjerg, er død. Foto: Tom Laursen