Bemærkninger til svar fra bestyrelsesformanden i Norlys, der svarer på vegne af Joan Hansen

20. september 2019, 12.29

Leif Lund. Foto: Privatfoto

ENERGI Det er beklageligt, at Joan Hansen ikke selv svarer på de spørgsmål, der direkte stilles i Herning Folkeblad. Men jeg kan på bestyrelsesformandens svar forstå, at der er tale om en ren tilståelsessag, når der i svaret står, at selve bestyrelsen i starten af fusionsforløbet valgte at lave et tillæg til topledernes kontrakter.

Dette forhold blev således ikke forelagt repræsentantskabet, der er selskabets højeste myndighed, men kun godkendt af bestyrelsen, hvori blandt andet Joan Hansen sidder.

Joan Hansen var således som bestyrelsesmedlem med til at godkende en fratrædelsesgodtgørelse på 16,3 millioner kroner til et direktionsmedlem, der selv siger op. Og dette forhold fremgår ikke af det omfangsrige materiale, der blev forelagt repræsentantskabet hverken før fusion eller i mødet, hvor fusionen blev godkendt.

Jeg har aldrig set lignende ødselhed med forbrugeres eller skatteyderes penge hos hverken det offentlige eller i offentlig monopollignende foretagender. At henvise til, at bestyrelsens honorar er oplyst i selskabets årsrapport, er jo også intetsigende. For her står jo ikke, at hverken direktør eller underdirektør skal have et helt ekstraordinært løntillæg på flere millioner, hvis de selv siger op.

Ligeledes er det jo helt udokumenteret at påstå, at fusionen mellem Eniig og SE vil give synergier (rationaliseringsgevinster) på 250 millioner kroner årligt.

Ifølge DR-magasinet »Penge« er elselskaberne kommet under lup for mulige overpriser på el. Statens el-vagthund, Forsyningstilsynet gransker ikke blot Verdo, men også om elselskaberne tager overpriser, når de handler med sig selv.

Ifølge Jyllands-Posten mistænkes landets energikoncerner nemlig for ulovligt at malke kunderne, når de køber ekstra strøm, fordi noget af strømmen går tabt i el-nettet på vej ud til forbrugerne. Jævnfør direktøren for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, kommer forbrugerne derved til at betale højere priser, end de skulle have gjort, hvilket man vil granske.

Og netop hos Norlys ligger prisen helt, helt i top for Eniigs tidligere kunder. Og hvorfor skal en herningenser der flytter til eksempelvis Esbjerg pludselig betale en lavere strømpris, end hvis han blev boende i Herning.

Forskel i selskabernes egenkapital er noget sludder, for den kan jo jævnfør Forsyningstilsynet ikke gøres til genstand for udbetaling. En privat forbruger med et typisk forbrug på 4000 kilowatt timer betaler således hvert år over 1400 kroner mere, end hvis vedkommende i stedet tilmelder sig Elforbundet.dk eller Nettopower.dk.

Og hvorfor skal el-forbrugerne i Norlys betale op mod to milliarder kroner i de næste fem år til udrulning af bredbånd. Det er ganske givet også ulovligt, da det er konkurrenceforvridende. Og det er jo langt fra alle kunder i Norlys, der også har bredbånd hos Norlys.

Endelig håber jeg da, at Joan Hansen som bestyrelsesmedlem i Eniig/Norlys selv kan eller vil svare på spørgsmålene om fusionen i Norlys, der ikke blot administrativt, men også med salget af Hernings varmekunder til Verdo, har været til meget stærk ugunst for herningenserne.