Kamp om sygeplejersker i Region Midtjylland

24. februar 2020, 12.06

Marianne Karlsmose. Foto: PR-foto

SUNDHED Jeg håber virkelig, at alle sygeplejersker føler sig ombejlet og værdsat i disse dage på den gode måde, hvor fuldtidspolitik og fordeling af flere sygeplejersker heftigt diskuteres i både regionsråd og medier.

Ja, vi har brug for flere hænder og flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet herunder psykiatrien. I Kristendemokraterne (KD) er vi enige i, at de sygeplejersker, som ønsker fuld tid, skal have ret til det. Samtidig anerkender vi også, at der er sygeplejersker, der ikke ønsker at være på fuldtid, for eksempel fordi nattevagter belaster familielivet. De sygeplejersker har vi også brug for, og de skal også anerkendes for deres værdifulde indsats i vores sundhedsvæsenet.

Det er glædeligt, at regionen har en livsfasepolitik, hvor muligheden for deltid er indtænkt, men nedskrevne ord gør det ikke alene - det er vigtigt, at denne politik også praktiseres rundt omkring, og det holder KD øje med, når den nye fuldtidspolitik iværksættes.

Arbejde er ikke et mål i sig selv - der er også andre værdier i livet. Vi skal huske, at investere i menneskers og familiers trivsel - ikke mindst i en tid, hvor mange mennesker kæmper med stress og psykiske lidelser hos dem selv eller som pårørende. Derfor skal vi ikke presse medarbejdere op på fuld tid, men i stedet bruge gulerødder og sikre et godt og rummeligt arbejdsmiljø samt uddanne flere.

Det er vigtigt at forbedre normeringerne på hospitalsafdelingerne rundt omkring. I KD glæder vi os over, at regeringen i finansloven 2020 har afsat midler til både flere sygeplejersker og en stærkere psykiatri - begge dele er hårdt tiltrængt. Det er grotesk, at der i Hospitalsenhed Vest lægges op til fyringer af sygeplejersker, når vi ved, hvor stort behovet er. Det har været en noget rodet proces omkring fordelingen af de 107 nye sygeplejersker, som Region Midtjylland får penge til i 2020. Men forhåbentlig kan vi endnu nå at sikre, at psykiatrien får del i de øremærkede midler til flere sygeplejersker.

Ligeværdighed mellem psykiatri og somatik kommer ikke af sig selv. Der skal politisk vilje til. I regionsrådet er vi godt på vej i retning af at styrke psykiatrien, men vi er ikke i mål. Derfor skal vi fortsat aktivt sikre de bedste rammer for at rekruttere og fastholde personale, der kan sikre en god behandling i psykiatrien, og her er penge til flere sygeplejersker - også i psykiatrien - et skridt mere i den rigtige retning.