Mindeord: Erik Werlauff er død efter kort tids sygdom

30. november 2021, 11.28

Erik Werlauff er gået bort i en alder af 69 år. Han døde i fredags. Han var født i Herning, tidligere bestyrelsesformand og storaktionær i det daværende Bonusbanken, var juraprofessor i Aalborg og boede i Lind med hustruen Asfrid Skjøt. Foto: Henrik Mark

MINDEORD Niels Fenger, Folketingets ombudsmand og Mads Bryde Andersen, professor dr.jur., har skrevet et mindeord om professor og dr.jur., Erik Werlauff, der døde i fredags.

Professor, dr. jur Erik Werlauff er gået bort efter sygdom. Han blev 69 år.

Få danske jurister opnåede en så stor og velfortjent berømmelse og anseelse som Erik Werlauff. Efter juridisk embedseksamen i 1976 fra Aarhus Universitet gjorde han tjeneste i Justitsministeriet frem til 1978. Herefter gik han advokatvejen frem til 1989, hvor han blev professor ved Aalborg Universitet.

Undervejs blev det til vidt forskellige tillidsposter, herunder som konstitueret dommer i Vestre Landsret og som medlem af så forskellige organer som Retsplejerådet, Procesbevillingsnævnet, bestyrelsen for TV 2 Danmark, talrige private selskabs- og fondsbestyrelser og et utal af private voldgiftsretter. Han var også advokat i en række store retssager, blandt andet i opgøret efter EBH-banken og som forsvarer for de såkaldte jydebrødre.

Denne vekselvirkning har været til glæde for både retslivet og hans forskning og undervisning.

For det brede juridiske publikum var han mest kendt for sit enorme forfatterskab. Hans videnskabelige produktion spændte vidt fra selskabsret, over obligationsret til procesret og menneskeret. Samtidig var hans forskning kendetegnet ved hans indgående praktiske indsigt i den virkelighed, som juraen fungerer i. For ham skulle den juridiske forskning stedse være operationel. De jurastuderende ved Aalborg Universitet kendte ham som en engageret og inspirerende underviser og som en af de nøglepersoner, der fik den juridiske uddannelse til Aalborg.

I den almindelige offentlighed var Werlauff kendt som både ekspert og debattør. Blandt kolleger og samarbejdspartnere var han et generøst, varmt, positivt og livsbekræftende menneske, der altid så mulighederne i en problemstilling, og som med en ægte interesse i sine medmennesker altid var parat til at træde til med bistand, råd eller dåd.

Den juridiske verden har mistet en af sine allerstørste hjerner. Men det er for hans varme hjerte, at hans venner vil huske ham mest.

Vore tanker går til hans hustru siden 1983 Asfrid Skjøt.

Indlæser debat