Seniorråd mangler medlemmer

12. januar 2022, 11.35

Foto: Adobe Stock Photo

VALG Midt i januar måned er der valg til seniorrådene (herefter kaldet SR) i Herning Kommune. Der er fire seniorråd: Øst, Vest, Nord og Syd. Rådets medlemmer er tæt ved borgerne i lokalområdet, og via Ældrerådet arbejder vi tæt sammen med de relevante udvalg i kommunen.

At være en del af SR giver også indblik i kommunens ældrepolitik. Til vores interessante møder er der altid en leder med relation til ældreområdeti Herning Kommune tilstede, som giver relevant info til medlemmerne.

Det er også rigtig spændende at arbejde sammen med aktivitetscentre og plejecentre i området samt gerne ældrerelaterede foreninger. Vi har kontaktpersoner til flere af vores aktivitetscentre.

Alle SR afholder en gang om måneden søndagscafeer i deres område. De ældre glæder sig til denne dag og nyder samværet med hinanden. Der serveres kaffe og kage og underholdning. Man kan opleve dem der rokker i stolen, når der spilles musik, synger med og hygger sig. Man går hjem fra dette arrangement med et smil og en vished om, at de glædelige oplevelser giver dem et stykke livskvalitet.

Desværre har corona sat en stopper for det flere gange. Men jeg er sikkert på, at det fortsætter igen.

At være med i SR er interessant og spændende arbejde. Derfor: Vil du have indflydelse på dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Herning Kommune så mød op til valgmødet i dit område.

Indlæser debat