DET ER DIT VALG - KV21

Landsbyerne i Ikast-Brande Kommune - udvikling eller afvikling

23. september 2021, 13.26

Jens Erik Skals. Foto: Privatfoto

INDBYGGERE KD’s ambition er at støtte og videreudvikle landsbyerne i kommunen.

Desværre peger den nyeste befolkningsprognose fra 2021 på, at mindre byer i vores kommune vil opleve en nedgang eller status quo i befolkningstallet. De mindre byer er specielt sårbare for nedgang og stilstand. Fremtiden vil her presse skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Vi har som kommune et kæmpe ansvar for at grundlaget for væksten bredes ud i hele kommunen.

Fællesskab står helt centralt i KD’s grundværdier, og vi ser det som vores ypperste opgave at understøtte liv og fællesskab. I forhold til landsbyerne og de mindre samfund vil vi sikre skoler, bosætning og udvikling. Lokalt arbejdes der hårdt for at udvikle de mindre byer, og i KD mener vi, at det er afgørende, at kommunen i langt højere grad skal understøtte en langsigtet og ambitiøs udvikling.

Vi har i landsbyerne borgere, som kæmper for at bevare byerne med gode tilbud til alle aldersgrupper. Senest byder Nørre Snede sig ind som Årets landsby og med Hærvejsbysprojektet. Alt dette skal støttes markant.

KD anser det for helt centralt, at Ikast-Brande går foran i udarbejdelse af udviklingsstrategier og skaber samskabende processer for en tydelig udvikling af landsbyerne.

Jeg mener, at vi målrettet skal investere i nye tiltag, herunder flere fritidsaktiviteter, naturoplevelser og andet byggeri, som understøtter byernes fremtidsmuligheder. Konkret mener jeg, at kommunens to mindste folkeskoler skal bevares. KD mener, at vi med tiltag som ombygning og fjernelse af »slidte« dele skal gøre landsbyerne mere attraktive. Vi skal skabe tilflytningsmuligheder ved udstykning af grunde, og vi skal understøtte og skabe attraktive erhvervsmuligheder i de mindre byer. Udviklingen skal vendes, og attraktive muligheder for bosættelser er afgørende.

For os er livet og fællesskab i de mindre byer og samfund en hjørnesten i KD’s politiske prioriteringer og en positiv udvikling skal igangsættes.

Indlæser debat...