De hjemløse kastes rundt i systemet

1. december 2020, 13.34

Jacob Bach Jensen. Foto: Privatfoto

UDSATTE I lørdagens avis slår Tommy Tønning (S) til lyd for en ny organisering af udsatte-området. I dag hører de udsatte under beskæftigelsesområdet, men i fremtiden ønsker Tønning, at området samles med det øvrige socialområde, da han med egne ord finder den nuværende organisering »helt skør«.

Det komiske er bare, at det var selvsamme Tønning, der sidste år var varm fortaler for, at man flyttede udsatte-området væk fra social- og sundhedsudvalget og over i hans eget beskæftigelsesudvalg ... Dengang begrundede Tønning ændringen med, at man ville samle kompetencerne ét sted, så borgerne kan hjælpes bedst muligt.

- Det skal være sådan, at borgere ikke bliver mødt af tre forskellige mennesker fra tre forskellige afdelinger. Intentionen er, at det skal være en forenkling, lød det dengang ifølge avisen 6. marts 2019.

Man kunne også læse, at: Tommy Tønning slog fast, at det nye system ikke forringer muligheden for at arbejde på tværs af afdelinger, og han pointerede, at både social- og beskæftigelsesafdelingen hører under samme forvaltning på rådhuset.

Læs også
Byråd flytter udsatte i systemet
+Abonnement

Ja sådan lød det sidste år. Nu må vi så konkludere, at man alligevel ikke er gode nok til at samarbejde på tværs, og at det hele skal omorganiseres igen. Ak ja ...

I lørdagens avis handler selve artiklen om, at de hjemløse sidder og fryser ovre på deres nye opholdssted. Jamen så få da gjort noget i en fart! Der må vel kunne opsættes en terrassevarmer eller noget, uden at det bliver alt for bureaukratisk. Det er trist for de hjemløse, når politikerne begynder at gøre dem til kastebolde mellem forskellige udvalg.

Jeg savner i det hele taget noget mere handling på udsatte-området. Det er desværre sådan, at Herning har mange udsatte. Jeg har fulgt området og udviklingen tæt de sidste syv år. Det undrer mig, at Herning har flere hjemløse end Silkeborg og Randers. Vi har sågar dobbelt så mange som i Viborg Kommune.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fremfører, at hvis man har mange hjemløse, skyldes det blandt andet, at der mangler billige lejeboliger. Det mangler vi i Herning, og det gør det heller ikke bedre, at byrådet netop har givet grønt lys for, at huslejen stiger med 33 procent, når de almene boliger i Herning er blevet renoveret.

I stedet for at gøre de hjemløse til en kastebold rundt i systemet, så savner jeg svar på, hvad man vil gøre for at sætte fokus på de hjemløse og få vendt udviklingen.

Læs også
Kommune lover bedring: Udsatte fryser på nyt opholdssted
+Abonnement