Herning Folkeblads raid mod Nye Borgerlige

16. september 2021, 13.19

Peter Langborg. Foto: Privatfoto

KANDIDAT Så gik Herning Folkeblad da helt skævt af Nye Borgerliges lokalafdeling i Herning. Med en falsk præmis om, at en byrådskandidat var blevet frataget sit kandidatur til byrådsvalget på grund af ordblindhed, fremturer mediet med hele to journalister, som formår at få tre artikler om emnet ind i avisen. Fakta er dog, at kandidaturet ikke er taget fra Adrian, fordi han er ordblind, men fordi han ikke vil bruge de hjælpemidler, som er nødvendige for, at en ordblind kan klare sig i for eksempel lokalpolitik.

Adrian blev endog tilbudt, at han kunne blive opstillet om fire år, hvis han til den tid ville bruge og var blevet dus med at bruge omtalte hjælpemidler. Jeg kender selv hjælpemidlerne og deres tilvænningstid via en ordblind datter.

Mon ikke fratagelsen af kandidaturet lige så meget går på, at man vil beskytte den unge mand - Adrian - mod at løbe hovedet mod en mur i byrådet, som det meget vel kunne ende med, hvis han ikke kan overkomme opgaverne?

Det er jeg ret overbevist om at Mikael - lokalformanden - har haft som et ikke uvæsentligt punkt i sit beslutningsgrundlag.

Mon ikke Folkebladet og dets journalister er ude i en helt anden agenda. Nemlig at knægte et parti, som hverken mediet eller journalisterne sympatiserer med?

Er det ikke ganske enkelt et politisk anslag mod et parti, som Folkebladet og journalisterne ser som havende potentiale for at få mange pladser i landets forskellige byråd, hvilket ikke passer ind i bladets politiske tilhørsforhold, hvorfor dette med alle midler skal forsøges forhindret?

For kort tid siden havde jeg et indlæg i bladet, hvori jeg blandt andet kom ind på de over 13.000.000 kroner i mediestøtte, som organisationen bag udgivelsen af Folkebladet får. Her får vi så endnu et tydeligt argument for, hvorfor disse medietilskud bør standses. For det første er borgere, som stemmer på Nye Borgerlige, med til at betale disse og dermed raidet mod deres eget politiske ståsted, og for det andet er disse midler med til, at mediernes journalister - som for over 82 procents vedkommende hører til på venstrefløjen - kan få promoveret deres helt personlige indfaldsvinkler, hvilket uvægerligt giver en helt skæv objektiv eksponering af de politiske fløje.

Indlæser debat