Den Gule Bygning venter med en totalrenovering

23. juni 2020, 12.25

Den Gule Bygning venter med en totalrenovering, siger formand Niels Peder Nielsen. foto: Privatfoto

VILDBJERG Den Gule Bygning havde lejlighed til at kigge på året, der gik, da man for nylig holdt generalforsamling. Den opgave, man brugte mest tid på sidste år, var 10-årsjubilæet i august. Da Trehøje Kunstforening havde 25-årsjubilæum også i august, besluttede man at holde et fællesarrangement, der strakte sig over flere dage.

- Jeg nævnte sidste år på generalforsamlingen, at vi i 2018 havde fået afsluttet projektet med renoveringen af skolegården. Det viste sig hurtigt, at vi manglede en affaldsbeholder ved den runde bænk ved lindetræet. Den er blevet brugt og opsat. Den skal ofte tømmes, hvilket er tegn på, at den bliver brugt, sagde formand Niels Peder Nielsen.

Han kom også ind på, at der har været problemer med facadebelysningen ud mod Burgårdsvej. Projektørerne er nu blevet udskiftet til led-lys. Der er også blevet udskiftet en varmtvandsbeholder til køkkenet på første sal, hvor den gamle var defekt.

- Rent bygningsmæssigt har der ikke været de store projekter. Vi har dog fået facaderne vasket og pletmalet, hvilket afhængig af de kommende vintre skubber en totalrenovering et par år, sagde Niels Peder Nielsen.

- Vi har et lille efterslæb fra 2019, hvor vi havde besluttet at sætte lys på skulpturerne i skolegården. Det nåede vi ikke inden vinter, og coronaen satte en stopper for det her i foråret. Vi har siden besluttet at købe en skulptur og regner med at få det hele på plads i efteråret, sagde formanden.