Bryder tavsheden: Læserbrev fra Rind Plantage

6. november 2019, 12.01

Bestyrelsen for Rind Plantage Aps kommenterer på sagen om forurening i plantagen. Foto: Flemming Hansen

FORURENING Efter at have fulgt Herning Folkeblads dækning af »Affaldssagen i Rind Plantage« føler vi, at det er nødvendigt at få rettet nogle af de mange misforståelser og usandheder, som har været fremført i denne avis.

For det første vil vi gerne fastslå, at bestyrelsen i Rind Plantage ApS naturligvis ikke vil eller har medvirket til at deponere miljøfarligt affald i Rind Plantage.

Vi er naturelskere, og bruger årligt mange timer på frivillig basis i respekt for plantagens formål, som er »at vedligeholde og udbygge Rind Plantage«, for at plantagen kan fremstå som en flot skov med en alsidig flora og fauna.

Vi har siden modtagelsen af de første læs byggematerialer fået oplyst og også været overbevist om, at der har været tale om sorteret rent genanvendeligt byggeaffald, hvilket de efterfølgende foretagne analyseresultater også har dokumenteret.

Alternativt ville det modtagne byggemateriale været kørt til knusning hos for eksempel AFLD (tidligere Østdeponi), hvorefter enhver borger i Herning Kommune ville kunne afhente dette til brug for for eksempel vejmateriale.

Læs også
Krarup kaster sig ind i miljøskandale: Bremser lovliggørelse af miljøsvineri
+Abonnement

I Danmark skal genanvendeligt byggeaffald genanvendes dels for at spare på naturlige råstoffer og dels af energisparehensyn.

Det genanvendelige byggeaffald er anvendt til vedligeholdelse af eksisterende skovveje, således at skovvejene kan bære de tunge skovningsmaskiner, fældebunkelæggere og flismaskiner, som arbejder i skoven. Vi har store problemer med, at plantagens veje er totalt opkørte med dybe spor og huller som følge efter endt skovningsarbejde. Dybe spor som også var direkte til fare for skovgæster.

Efter modtagelse af byggeaffaldet er dette udjævnet og hovedparten af rester af plastik og jern med mere er manuelt frasorteret. Ifølge »Vejledning om brug af bygge- og anlægsaffald til vejfyld« må genanvendelige byggematerialer, der bruges uden tilladelse, indeholde en procent fremmedlegemer som for eksempel plastik og jern. Herefter er skovvejene dækket med et tyndt lag sand for at gøre vejene jævne og kørevenlige. Den fremførte påstand om, at byggeaffaldet bevidst er nedgravet, er direkte usand.

Læs også
Byrådspolitikere: Forurening må ikke kunne betale sig
+Abonnement

Vi er også i denne avis blevet kritiseret for at være tavse. Endda har avisens chefredaktør fundet behov for på lederniveau at kritisere vores tavshed - hvilket anses som misforstået selvhøjtidelighed.

Vi har ikke været tavse - vi har kommunikeret og svaret på alle spørgsmål fra rette vedkommende (læs Herning Kommune).

I respekt for kommunens sagsbehandling har vi ikke ønsket at kommentere sagen i offentligheden, så længe sagsbehandlingen pågik. Dette har tilsyneladende været svært at acceptere.

Tavshed overfor medierne medfører åbenbart, at man gøres fredløs og med en insinuation af vores bevæggrunde til følge.

Afslutningsvis vil vi gerne udtrykke vores frustration over, at flere politikere i Herning byråd tilsyneladende agerer på baggrund af »sagens« omtale i medierne og ikke på baggrund af fakta. Tak for ordet.