Læserbrev: Godt vi har Johs. Poulsen til at belære Socialdemokratiet

26. januar 2020, 10.06

Tommy Tønning, byrådsmedlem i Herning Kommune for Socialdemokratiet. Foto: PR-foto

KÆRBO Kære Johs. Godt vi har dig til at belære os i Socialdemokratiet om, hvilke sager der behandles i hvilke udvalg (ironi kan forekomme).

LÆS OGSÅ: Kulturformand i læserbrev: Lone Børlum tager fejl om udvalg
Kulturformand i læserbrev: Lone Børlum tager fejl om udvalg

Er det dog den eneste lille fejl, du i din ivrige søgen kan finde i min partifælle Lone Børlums ellers glimerende indlæg vedrørende Kærbo Rideskole, lever vi såmænd nok med det.

Og da vi rigtig gerne vil overholde politiske spilleregler og kutymer og traditioner i byrådet, vil jeg naturligvis ikke referere, hvad andre har sagt i forskellige udvalg (her er det såmænd dybt alvorligt).

Jeg kan dog forsikre dig om, hvis du ikke skulle vide det eller have hørt det eller måske glemt det i din travle dag, at:

Undertegnede op til flere gange i økonomi- og erhvervsudvalget har rejst og spurgt efter en løbende bekymring om, hvordan vi skulle løse problematikken om Kærbo.

Undertegnede og mine partifæller har op til flere gange foreslået, at vi som kommune indbød de tre rideklubber for at se, om der ikke kunne findes fælles fodslag for et fælles fremtidigt rideskoleprojekt i Herning og i den forbindelse blev indtænkt en løsning, hvor Kærbo kunne finde sig selv.

Undertegnede og min gruppe har endda foreslået et nyt ridecenter over for Holing ud imod Gullestrup, så ridning samtidig kunne blive en palet i den nye talentskole.

Mit medlem af børne- og familie-udvalget, Vinnie Borbjerg, har i forbindelse med præsentation af projektet i BFU første gang spurgt ind til en løsning vedrørende Kærbo.

Mit medlem af byplanudvalget Lone Børlum har flere gange spurgt ind til en løsning vedrørende Kærbo Rideskole i hendes udvalg.

Så ja, vi har spurgt, og ja vi har troet fuldt og fast på de svar, vi gentagende gange har fået, og som jeg naturligvis af hensyn til respekten i det politiske arbejde ikke kan refere fra. Set i bagklogskabens klare lys skulle mere have været skrevet ned i referater. Men vi plejer at stole på hinanden i det politiske byrådsarbejde. Og det gør vi stadig i Socialdemokratiet.

Men vi har desværre også nået til den konklusion, at tilliden og det, der hidtil har været et kendetegn for tilgangen for vores politiske arbejde i byrådet, har lidt et lille knæk.

Det betyder ikke, at vi fremadrettet ikke vil arbejde for udvikling i Herning Kommune. Det betyder heller ikke, at vi fremadrettet ikke vil sige ja til store projekter, der kan udvikle skolerne i Herning, herunder talenter. Det betyder heller ikke, at vi ikke vil være en del af politiske aftaler.

Og Johs. Poulsen har fuldstændig ret i, som han skriver, at vi er bag udvidelsen af Brændgårdsskolens talentafdeling på Holing og har været det hele vejen igennem, og stadig er det. Men i Socialdemokratiet er vi meget optaget at finde løsninger, alle bliver glade for i forbindelse med projekter a la talentskolen. Og det vil vi forsat gøre, uanset hvad andre måtte mene.

Men vi har nu lært, at ord ikke altid er nok, og at vi fremadrettet vil gå projekter igennem med en tættekam. Så vi sikrer os, at ingen »Kærbo« i fremtiden bliver efterladt med ingenting!

I Socialdemokratiet arbejder vi på brede løsninger alle kan leve med. Sammen udvikler vi Herning - hele Herning!