Stort TAK til Niels Nedergaard

7. august 2020, 13.02

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

AFSKED I henhold til dødsannonce på side 37 i Herning Folkeblad 5. august er tidligere direktør på »De kommunale værker« i Herning stille sovet ind 3. august 2020. Niels Nedergaard skal stedes til hvile fra Sdr. Bork Kirke lørdag 15. august 2020

Når jeg skriver TAK til Niels Nedergaard, er det fordi, vi fjernvarmeforbrugere i Herning er begunstiget med mange millioner i form af lave udgifter for fjernvarme på grund af Nedergaards dygtige ledelse af forsyningsvirksomhederne i Herning, og takket være Niels Nedergaard og hans fremsynethed er de oprindelige omkring 10 små varmecentraler rundt omkring i Herning afløst af det store kraftvarmeværk sydøst for Herning, som i dag ejes og drives af Energikoncernen Ørsted.

Niels Nedergaard var i mange år en stærkt respekteret og dygtig leder af forsyningsværkerne, og han vidste 100 procent, hvem der havde betalt de investeringer, der var grundlaget for, at vi i det hele taget omkring 1949 fik startet op med fjernvarmeforsyning i Herning. Nedergaard dokumenterede for mig, at fjernvarmen i Herning var 100 procent forbrugerfinansieret og dermed forbrugerejet, og da Lars Krarup så omkring år 2002 var i gang med at sælge de forbrugerejede forsyningsværker inklusiv fjernvarmen, skrev Nedergaard brev til alle byrådsmedlemmer med advarsel om, at de ikke havde ret til at sælge forbrugernes forsyningsværker. Resultater heraf var, at Nedergaard af byrådet blev fyret på gråt papir, og han fik en time til at rydde sit skriveborg og forlade sit kontor i værkernes administrationsbygning. Som jeg husker, var det Finn Stengel Petersen, der udførte det beskidte arbejde på vegne af Lars Krarup med fyringen af Nedergaard.

Nedergaard forlod Herning, da han på den skammeligste måde var blevet fyret, og slog sig ned i Sdr. Bork, hvor han levede til sin død. Alle fjernvarmeforbrugere i Herning skylder ham en tak.

Læs også
Tog kommunen et kviklån?