Nu skal nyansatte læger og sygeplejersker kunne tale dansk

31. oktober 2019, 14.12

Steen Thomsen

Forståelse Når man er indlagt på et sygehus, er det vigtigt, at læger og sundhedspersonalet kan kommunikere klart og tydeligt på dansk.

I takt med at der ansættes mere personale med udenlandsk baggrund, oplever flere patienter desværre, at der er kommunikationsproblemer i kontakten med sundhedspersonalet.

På nogle afdelinger er der ligefrem flertal af udenlandske læger.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i Region Midtjylland foreslog Dansk Folkeparti derfor, at alle nyansatte med udenlandsk baggrund skal have tilstrækkelige danskkundskaber inden ansættelsen.

Hvis man ønsker at arbejde på regionens sygehuse, skal man kunne tale og forstå dansk.

Danmarks Radio påviste i en dokumentarudsendelse, at mange danske patienter blev mødt af udenlandsk sundhedspersonale, der ikke forstod patienternes spørgsmål og svarede på gebrokkent og uforståeligt dansk.

Det er ikke godt for patientsikkerheden.

Det lykkes heldigvis Dansk Folkeparti at få forslaget ind i budgetaftalen, der netop er vedtaget. Så fremover skal nyansatte med udenlandsk baggrund have tilstrækkelige danskkundskaber.

Det højner patientsikkerheden og kommer fremtidige patienter i Region Midtjylland til gavn.

For tydelig og forståelig kommunikation mellem læger, sygeplejersker og patienter er livsvigtigt på vores sygehuse.