Tak til forsvaret!

12. februar 2020, 09.11

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: PR-foto

UNIFORM Tak til forsvaret for at holde fast i deres uniformsreglement og sige nej et islamisk tørklæde. En ung muslimsk kvinde har forladt forsvaret, idet hun ikke måtte bære sit muslimske tørklæde.

Hun stod med valget om at vælge det danske forsvar eller islam og valgte sidstnævnte. Jeg er glad for forsvarets uniformsreglement, der skal opretholde samme fremtoning hos alle danske soldater. Jeg er også glad for, at forsvaret turde holde fast i deres politik i disse kvalmende politiske korrekte tider.

Diskussionen skaber naturligvis en del debat om forsvarets uniformer, hvor for eksempel Enhedslisten glædeligt vil tolerere islamiske symboler i det danske forsvar. Men hvor går grænsen for Enhedslisten? Skal vi også tillade burka i forsvaret? Ellers tak! I Dansk Folkeparti er holdningen helt klar: Selvfølgelig skal forsvaret ikke ændre uniformsreglement og tillade tørklæde. Det danske forsvar skal ikke ændre sig - det skal den unge kvinde derimod.

Skik følge eller land fly!