1074 ønsker opfyldes med cykelsti Kibæk-Herning

8. juni 2021, 14.19

Karl Højhus Jeppesen. Foto: Flemming Hansen

OPBAKNING Færdiggørelsen af den meget længe ventede cykelsti mellem Kibæk og Herning begynder næste år. Dermed opfyldes et stort ønske fra 1074 lokale borgere, som tidligere har skrevet under på, at de har et stort ønske om at få cykelstien mellem Kibæk og Herning gjort færdig.

Detailopmålingen og detailprojekteringen er begyndt. Ligesom den første del af cykelstien, som blev anlagt i 2014, bliver den nye cykelsti fra Velhustedvej i Kibæk og frem til Hvæslundvej i Studsgård en dobbeltrettet cykelsti.

Inden selve anlægsarbejdet kan gå i gang, skal der eksproprieres jord til cykelstien. Besigtigelse og ekspropriation bliver gennemført i 2022. Besigtigelsesforretningen forventes at foregå i uge 11 og ekspropriationsforretningen i uge 43. Når det er vel overstået, kan entreprenørerne gå i gang med selve det praktiske anlægsarbejde i november måned 2022, hvorefter cykelstien forventes færdig i 2023.

Det er meget godt og positivt, at der nu er politisk enighed om, at cykelstien Kibæk-Herning skal gøres færdig, efter mange års ihærdig indsats derfor i lokalområdet.

Det er også utroligt glædeligt, at der nu bliver investeret penge i færdiggørelsen af cykelstien Kibæk-Herning, så færre borgere skal risikere liv og lemmer, når de tager cyklen.

Spændende når arbejdet inden længe påbegyndes og færdiggøres, hvorefter landets ansvarlige minister kan komme til Kibæk og klippe snoren for den færdige cykelsti Kibæk-Herning, som vil blive brugt flittigt af mange smilende og glade cyklister.

Vi har ventet på færdiggørelsen af cykelstien Kibæk-Herning siden 2012, derfor er det mega dejligt, at mange års lokal indsats i Kibæk nu endelig bliver belønnet.

Der skal hermed lyde en mega stor tak for opbakningen til alle trofaste støtter af cykelstien Kibæk-Herning.

Indlæser debat...