Alle patienter og pårørende skal screenes for coronasymptomer

Vagter ved indgangene til sygehuset i Herning skal beskytte personalet mod coronasmitte. Alle patienter og pårørende skal screenes, inden de får adgang til bygningen

25. marts 2020, 15.07

De uniformerede vagter fra hjemmeværnet vil stå ved alle åbne indgange. Ved akutmodtagelsen, ambulance-modtagelsen og jordemoderkonsultationen er det forsat sundhedspersonale, der tager imod personer, der henvender sig og udfører en screening. Her er det Hans Simonsen, der torsdag morgen sad vagt ved indgang N2 på Herning Sygehus. Foto: Flemming Hansen

HERNING Ved alle åbne indgange på sygehusene i Herning og Holstebro vil man fra onsdag blive mødt af uniformerede vagter. Sikkerheden er således blevet skærpet gevaldigt. Det sker for at beskytte sundhedspersonalet og de indlagte, fortæller beredskabschef i Hospitalsenheden Vest, Rikke Leander Læbel, der traf beslutningen.

- Vi må erkende, at som situatiationen ser ud nu, så stiger kurven med antallet af smittede, og vi må derfor også antage, at der er et stort antal smittede ude i samfundet. Det er vi nødt til at reagere på, og derfor har vi lavet, det vi kalder en skalsikring ved at indsætte vagter fra hjemmeværnet, siger beredskabschefen.

Screening inden adgang

Vagterne fra hjemmeværnet er placerede ved alle åbne indgange, det vil sige alle indgange, der ikke i forvejen er bemandede af sundhedspersonale. Herfra vil vagterne udføre en screening på alle, der ikke har et gyldigt personalekort.

- Vagterne har fået en grundig indføring i, hvordan de skal screene. Konkret vil de bede alle spritte hænder, spørge efter personens ærinde og derefter stille seks spørgsmål, der alle kredser om symptomer på covid-19. Udviser man symptomer, vil man få udleveret et mundbind, inden man får adgang til sygehuset, fortæller Rikke Leander Læbel.

Hjemmeværnet frem for personale

Modsat sygehuset i Viborg, som allerede i sidste uge lavede en såkaldt skalsikring, har Hospitalsenheden Vest valgt ikke at bruge sundhedspersonale til at stå vagt og screene ved indgangene.

- Vi har valgt at bruge vagter fra hjemmeværnet, fordi vi gerne vil bruge vores sundhedspersonale, der hvor de gavner mest, og det er på afdelingerne. Tiden er til, at vi skal række ud efter hjælp andre steder i samfundet, der hvor vi kan, siger Rikke Leander Læbel, der er klar over, at det kan være et voldsomt syn at blive mødt af vagter i uniform foran sygehuset.

- Vi har gjort det meget klart overfor det meget kompetente personale, der er udsendt af hjemmeværnet, at alle der henvender sig skal mødes med venlighed og forståelse. Der er altså ingen, der bliver tilbageholdt og smidt ud. Vi beder venligt om, at alle der ikke har indlæggelseskrævende symptomer og pårørende, der ikke er blevet kaldt til sygehuset af personalet, holder sig væk. Det gælder også pårørende, der skal hente deres kære og chauffører, bliv i bilen, lyder det indtrængende fra beredskabschefen.