Fusionen med Aarhus Universitet har også været en succes for medarbejderne på AU-HIH

En omfattende arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet viser, at medarbejderne på AU-HIH i Herning trives særdeles godt på jobbet. Kombineret med et stigende antal studerende, er det et udtryk for, at fusionen med Aarhus Universitet har været en succes for universitetsafdelingen i Herning.

Udgivet:11. juni 2009, 15.15

Læsetid:3 minutter

Fusioner er lig med forandringer. Der kommer nye kolleger, nye ledere eller ledelseslag, nye arbejdsgange og meget mere. Netop de mange forandringer medfører typisk usikkerhed og dermed utilfredshed blandt de ansatte, og derfor går der ofte mange år før fusioner kan betegnes som succesfulde - og nogen bliver det aldrig. Handels- og IngeniørHøjskolen blev en del af Aarhus Universitet i august 2006, og blandt de mest synlige resultater af fusionen er et stigende antal ansøgere til og studerende på AU-HIH’s uddannelser, udbuddet af en ny erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse og en ny civilingeniøruddannelse samt etableringen af ”Center for Innovation og Forretningsudvikling”, som er AU-HIH’s største forskningsenhed.
- Hvis man kigger på de konkrete og synlige resultater af fusionen, er der ingen tvivl om, at AU-HIH er en succeshistorie. Midt- og Vestjylland har fået en stærkere og mere markant aktør på uddannelsesområdet, og der er skabt gode resultater inden for uddannelse og forskning. Men hvordan medarbejderne har oplevet fusionen og de mange forandringer i deres dagligdag har naturligvis ikke været så synligt som de konkrete, nye aktiviteter efter fusionen. Men nu har vi med den psykiske arbejdspladsvurdering fået et godt og brugbart overblik, siger AU-HIH’s direktør Erik Ernø-Kjølhede.

De ansatte trives
Alle fastansatte på AU-HIH er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 78 % har svaret på undersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø på AU-HIH, der bl.a. omfatter spørgsmål om medarbejdernes arbejdsglæde, overordnet tilfredshed med arbejdet, tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet, konfliktløsning, stress og ensomhed. AU-HIH opnår gode resultater i forhold til alle undersøgelsens spørgsmål, og rapporten viser for eksempel, at AU-HIH’s ansatte er overordentligt godt tilfredse med deres arbejde: 100 % siger således, at de ”føler sig godt tilpas” på arbejdet og ”finder kollegerne imødekommende”. 99 % siger, at de finder arbejdet interessant, er engagerede i det, og at de oplever et godt samarbejde med kollegerne om opgaveløsningen.
– Set i lyset af de mange usikkerhedsskabende forandringer, der følger af en fusion, er jeg uhyre godt tilfreds med undersøgelsens resultater. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi på AU-HIH kan hvile på laurbærrene. At vedligeholde et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk kræver konstant opmærksomhed, slutter direktøren.
Undersøgelsens resultater bliver således drøftet på et internt medarbejdermøde, ligesom resultaterne bliver taget op i samarbejds- og sikkerhedsudvalgene på AU-HIH.

Om undersøgelsen
Aarhus Universitet har i foråret 2009 gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø blandt alle ansatte. Mere end 5.000 medarbejdere medvirkede i undersøgelsen, der er én af de mest omfattende af sin art i landet, og det har resulteret i en svarprocent på 77 procent. Undersøgelsen er netop afsluttet, og resultaterne foreligger i 11 rapporter – henholdsvis for det samlede Aarhus Universitet og for universitetets ni fakulteter/hovedområder samt i en teknisk rapport. AU-HIH er en del af rapporten for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Rapporten vedrørende det psykiske arbejdsmiljø på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan findes her: www.arbejdsmiljo.au.dk