I dag er det flagets fødselsdag, hurra, hurra ...

15. juni 2021, 09.39

Cirka 100 flagstænger står i Vildbjergs gader i sommerhalvåret. De fleste dage med »standere« monteret - altså en slags vimpler - men ved særlige lejligheder flages der. 15. juni er en særlig anledning. Foto: Henrik LInd Jørgensen

VILDBJERG Kirkeklokkerne ringede solen op, og Vildbjerg-foreningen »De Aktive 60’ere« hængte flagene op. Sådan skal det være, når det er 15. juni, altså Valdemarsdag. Det er Dannebrogs fødselsdag, så det er en af de dage, hvor der kommer flag i alle 100 flagstænger i Vildbjerg.

Ifølge de officielle kilder er Dannebrog 802 år gammelt i dag. Historien fortæller, at flaget faldt ned fra himlen under et af korstogenes slag ved Tallinn i Estland i 1219. Det siges dog også, at det kan have været i 1208, og i så fald er flaget altså 11 år ældre, end vi fejrer.

Selve navnet Dannebrog optræder første gang i en kilde fra 1380. Navnet er sammensat af ordene »danne« og »brog«, hvor ordets andet led betegner et stykke tøj, stof eller klæde. Det har været foreslået, at første led er det samme som i ord som Dannevirke og Danmark, og det har ført til den traditionelle udlægning af ordet som »danernes fane«.

Det er også muligt, at »dan« skal forstås som det frisiske ord for rød eller rødfarvet.

I århundreder var Dannebrog den danske konges og dermed rigets flag. Først i 1800-tallet begyndte flaget at blive knyttet til folket og nationen.

Indlæser debat...