Grønt lys til 30 elever i 1. klasse og 29 i 9. klasse

21. august 2020, 11.48

Foto: Christian Sjurman

Bording Til skoleåret 2020/2021 har Bording Skole søgt og fået dispensation til at afvige fra de normale klassestørrelser.

Der er pr. 10. august indskrevet 30 elever i 1. årgang og 29 elever i 9. årgang på Bording Skole.

Som i foregående skoleår bliver der planlagt med to voksne i cirka 75 procent timerne, hvor der så vil være mulighed for holddeling.

I Folkeskolelovens paragraf 17 står: »Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30«.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune besluttede på et møde 14. maj 2018, at give skolechefen beføjelser til at godkende skolers anmodning om klassestørrelser med op til 30 elever.

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres hvert skoleår om antal ansøgninger for kommende skoleår og eventuelle evalueringer af andre skoleår.

I skoleåret 2019/2020 blev der givet dispensationer til 0. årgang på Bording Skole samt 0. og 1. årgang på Engesvang Skole.

Bording Skole brugte dispensationen, men havde to voksne i klassen i 20 ud af 27 lektioner om ugen. Engesvang Skole brugte ikke dispensationen, idet elevtallet alligevel ikke oversteg 28 elever ved skoleårets start.