Nul konservativ ordentlighed

8. marts 2016, 10.30

Erling Askjær Jørgensen.

KONSERVATIVE Den konservative Jørn Baun Christensen fremhæver i sit indlæg 3. marts, at sagen vedr. Eva Kjer Hansen handler om ordentlighed, og så bruger han selv noget usandt, som er lånt fra den radikale Ida Auken, om, at man ønsker rent drikkevand i Danmark.

Vi har rigeligt og sundt, godt drikkevand i Danmark, og dette er ikke på nogen måde truet af to eller tre procent mere kvælstof om året i tre-fire år. Den med, at man påberåber det med drikkevandet, er usand rød propaganda og har intet med ordentlighed at gøre. Det er ren rød propaganda, som konservative tager til sig. Velbekomme.

Karl Højhus Jeppesen fortsætter 3. marts sit forsvar af de konservatives kæmpe fejltagelser ved at gentage de urigtige påstande, som er brugt af de ynkelige konservative på Christiansborg. Hvis man kan læse - og havde benyttet sig af denne færdighed - kunne de konservative have læst lovforslaget om landbrugspakken og der have set det, de manglede viden om.

Mængden af kvælstof, der udledes til vandløb og fjorde, varierer efter, om vi har våde somre eller tørre somre, og denne variation er langt større end hvad der følger af, at landmændene får lov at bibringe deres afgrøder den mængde næring. de har brug for. De konservative debattører kan vælge at læse forklaringerne i indlægget 3. marts fra formanden for Bæredygtigt Landbrug. I de 40 år, jeg i mit firma arbejdede med vandindvinding til vandværksformål, foretrak vi at arbejde efter de faktiske forhold i naturen og i de jordlag, hvorfra vi henter grundvand til drikkevand. Det er på den baggrund, jeg ved, at drikkevandet ikke er truet af, at landmændene gøder deres afgrøder.

På Københavns Universitet fik man våde (kolde) fødder og indrømmede deres forkerte påstande.