Herning-firma udpeget af ministerium: Der følger et stort ansvar

Lifestyle & Design Cluster skal de næste fire år arbejde for innovation i den danske livsstilsbranche

5. oktober 2020, 12.27

Der er glæde hos Betina Simonsen, Direktør i Lifestyle og Design Cluster, efter firmaet er udpeget som national erhvervsklynge. Foto: Tom Laursen

KLYNGE Det herningensiske innovationsnetværk Lifestyle & Design Cluster - i daglig tale »LD Cluster« - med kontor i Birk Centerpark bliver ny national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler.

Firmaet, der arbejder med at fremme vækst i de små og mellemstore livsstilsvirksomheder, er blevet udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Herning-firmaet er en af 14 virksomheder, der er med i projektet, hvor 80 millioner kroner årligt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fremover skal være med til at sikre innovation og samarbejde mellem forskere og virksomheder. Der er udpeget 14 nationale erhvervsklynger - herunder en for mode. Og det blev altså LD Cluster.

- Det er rigtig gode nyheder, og vi er utrolig glade for vores nye rolle som national erhvervsklynge indenfor styrkepositionen: design, mode og møbler. Med denne udnævnelse følger der et stort ansvar, som vi med stolthed tager på os. Det er vores fornemmeste opgave at sikre innovationsniveauet i livsstilsbranchen, hvor få har en egentlig udviklingsafdeling. Vi vil fortsat arbejde intensivt på at skabe aktiviteter, der imødekommer de aktuelle innovationsbehov og udfordringer, som virksomhederne står overfor nu og i fremtiden, lyder det fra Betina Simonsen, der er administrerende direktør i Lifestyle & Design Cluster på firmaets hjemmeside.

Glæde hos mode-direktør

Herning-firmaet arbejder i partnerskaber med videns- og forskningsinstitutioner og er i dialog med mere end 220 virksomheder for at være på forkant med livsstilsbranchens udviklingstendenser, ideer og behov særligt indenfor bæredygtig omstilling.

Dette arbejde vil nu fortsætte med større national gennemslagskraft, og det er noget, som også Thomas Klausen ser frem til. Han er administrerende direktør i Dansk Mode & Textil, der holder til på samme adresse som LD Cluster i Birk Centerpark.

- For os er Lifestyle & Design Cluster en vigtig spiller, når det kommer til blandt andet at motivere flere forskere til at arbejde med de udfordringer og muligheder, livsstilsbranchen står over for. Her kan indsigt og løbende analyser give brancherne bedre mulighed for at agere, fokusere og prioritere indsatsområder og dermed træffe bedre beslutninger; hvad enten det gælder nye teknologier som fremmer bæredygtighed og eksport, siger han i en pressemeddelelse.

Tilfredse ministre

Ideen med de 14 nye nationale klynger er gøre vejen mellem forskere og vores virksomheder kortere. Uddannelses- og forskningsministeren trak tidligere på sommeren i nødbremsen, da hun var bekymret for den regionale balance i den samlede klyngeindsats, og opfordrede til, at der skulle ske en geografisk spredning af klyngerne. Det har båret frugt. Hovedparten af klyngernes hovedsæder kommer nu til at ligge uden for hovedstaden. Og samlet set har klyngerne cirka 60 repræsentationer fordelt rundt om i landet, heraf 14 i hovedstaden.

Både uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup er tilfredse med, at klyngerne demonstrerer en tydelig ambition om, at de skal være klynger for hele Danmark og ikke bare for en bestemt region eller by.

- Vi har et stærkt erhvervsliv i hele Danmark. Det skal de nye klynger være med til at støtte op om ved at danne bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder. For regeringen har det været meget vigtigt, at der er geografisk balance i det danmarkskort, der tegnes med klyngerne. Det er der nu, og jeg glæder mig til at se det blive til virkelighed, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

- Virksomheder er afhængige af den nyeste viden. Derfor har regeringen en klar ambition om at rykke erhvervslivet og forskere tættere sammen. Så jeg er glad for, at de nye klynger i deres fordeling binder Danmark bedre sammen. Og at de både styrker innovationen, den grønne omstilling og brancher som life science, der allerede nu løfter den danske eksport markant. Det er vigtigt, at man kan arbejde og bo i alle dele af landet, og jeg glæder mig til at følge de kommende væksteventyr i både land og by, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Pengene fordeles næste uge

Konkret skal de nye klynger fungere som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner, som for eksempel miljø, energi, det maritime område og life science for at fremme innovations- og videnssamarbejde. Det er desuden en selvstændig ambition, at de kommende klynger bidrager til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som har udpeget 12 af de styrkepositioner og spirende områder, som klyngerne skal arbejde inden for, vil i næste uge tage stilling til, hvordan bestyrelsens bevilling på 80 millioner kroner årligt fordeles mellem klyngerne.

De nye erhvervsklynger, herunder Lifestyle & Design Cluster, vil starte deres aktiviteter ved årsskiftet.