Forskning skal kaste lys over corona-senfølger hos børn

Et nyt lokalt forskningsprojekt skal undersøge hyppigheden, typer og varigheden af senfølger blandt de cirka 45.000 danske børn, der hidtil er testet positive for covid-19

19. marts 2021, 10.05

Foto: Christian Sjurman

HERNING Mens der hos voksne med en overstået coronainfektion er beskrevet alvorlige og langvarige senfølger som træthed, koncentrationsproblemer, hovedpine og vejrtrækningsbesvær, ved vi endnu ikke meget om covid-19-senfølger hos børn.

På verdensplan foreligger kun enkelte studier om senfølger hos børn, og disse studier er med meget få patienter. Det vil et nyt stort nationalt forskningsprojekt fra Hospitalsenheden Vest nu råde bod på.

- Vores forskningsprojekt vil helt konkret undersøge, hvilke senfølger børn oplever efter en covid-19 infektion, hvor mange børn som oplever disse senfølger, og hvor længe senfølgerne varer, siger Luise Borch, forskningsansvarlig afdelingslæge på Børn og Unge Afdelingen ved Hospitalsenheden Vest, i en pressemeddelelse.

Spørgeskema i e-Boks

Projektet skal undersøge senfølger hos alle danske børn, som har været testet positive for covid-19.

- Det drejer sig om cirka 45.000 børn. Og det gør, så vidt vi ved, vores studie til verdens største videnskabelige undersøgelse om covid-19-senfølger hos børn - i hvert fald set i forhold til de videnskabelige studier, der aktuelt er publiceret inden for emnet, siger Luise Borch.

Projektet indhenter sin viden via en spørgeskemaundersøgelse blandt børn, der har været testet positive for coronavirus. Spørgeskemaet sendes via e-Boks til forældrene, hvis børnene er under 15 år, og til de unge selv hvis de er over 15 år.

Forskerne, der har arbejdet på projektet gennem længere tid, forventer at kunne sende spørgeskemaerne ud i løbet af den næste uges tid.

- Jo flere, der besvarer spørgeskemaet, desto klogere kan vi blive på covid-19-senfølgerne hos børn. Og jo mere viden vi får, desto bedre kan vi blive til at diagnosticere denne gruppe af børn og dermed tilbyde dem en hurtig og målrettet behandling, siger Luise Borch.

Ud over senfølger kigger projektet også nærmere på de symptomer, børnene har oplevet under selve infektionen med coronavirus.