Optrapning til de første trin: Borgerne skal inddrages

Det store projekt vedrørende den cubanske trappe begynder at tage form, men borgerne skal involveres, inden planerne føres ud i livet

Udgivet:14. januar 2022, 09.13

Læsetid:3 minutter

Brande set sådan lidt ovenfra. Om føje tid vil billedet ændre sig, når den såkaldte cubanske trappe bliver en realitet. Inden da skal borgerne dog inddrages. Foto: Ikast-Brande Kommune

BRANDE En styrket akse mellem nordbyen, midtbyen og Artium og en plads, der forbinder åen og torvet.

Det bliver fokus for analyser og undersøgelser i det kommende halve år, når Ikast-Brande Kommune inviterer Brandes borgere til et tæt samarbejde med rådgivningsfirmaet Grand Ville.

»Undersøgelserne finansieres af Ikast-Brande Kommune og Realdania, og formålet er at udvikle og kvalificere de mest markante forslag fra rapporten »Brande Midtby Udviklingsprincipper« blandt andet Brande Citys forslag til en opholdsplads ned mod åen,« står der i en pressemeddelelse.

På tre visionsworkshops på Remisen Brande i vinteren 2020, arbejdede en visionsgruppe på 35 branditter sammen med Ikast-Brande Kommune for at finde svar på spørgsmålene: Hvordan kan Brande sikre sig, at midtbyen fortsat vil være det attraktive fokuspunkt for byens borgere? Hvordan får Brande mest mulig sammenhængskraft ud af det rekreative liv omkring Artium mod syd og kulturlivet i Remisen mod nord? Kan det lade sig gøre at knytte oplevelsen af Brande Å tættere til byens fine og klassiske hovedgade og torv?

Det sidste spørgsmål har Brande City allerede budt ind på under workshopforløbet i 2020. Deres forslag, »Trappen«, er et spændende bud på et markant løft til midtbyens rekreative liv. Projektet har potentiale til at styrke byens allerede eksisterende akse, som i dag forbinder stationen med torvet, ved at være det »hængsel« som knytter området omkring Brande Å, Artium og hallen til midtbyen.

- Nu skal de bedste svar tryktestes med byens borgere. Vi skal undersøge, om der er den brede opbakning, som er nødvendig, hvis vi skal sikre os, at de nye tiltag vil blive taget imod og brugt. Vi skal spore os ind på, hvad projekterne nøjagtigt skal indeholde for at bidrage til en levende nutidig midtby, hvor alle føler sig velkomne. Og vi skal turde lade os overraske, fortæller Jeanette Ishi Lehn, Ikast-Brande Kommunes tovholder på projektet.

Medbestemmelse

Forprojektet, som efter visionsprocessen i 2020 er det næste ambitiøse skridt hen imod en konkretisering af de ovennævnte forslag, skal danne grundlaget for et realistisk bud på både anlægsøkonomien og den fremtidige drift.

Resultatet af de kommende måneders arbejde bliver samlet i et beslutningsgrundlag og formidlet i et konkurrenceprogram.

Det næste skridt efter sommerferien vil altså være en arkitektkonkurrence, så Brande kan få kvalificerede, konkrete og præcist tilpassede løsninger på de visionære ideer.

- Vi har brug for at få projekterne passet bedst muligt ind i helheden. Vi vil gerne tænke fritidsliv, kultur og bynatur ind i projekterne, og vi vil gerne styrke Brande midtbys handelsliv. Det kræver et professionelt overblik at få det hele til at spille sammen. Vi tror på, at det kan lykkes, for vi står lige nu med brikkerne til et virkeligt spændende byplanprojekt, som, hvis vi gør os umage, vil skabe opmærksomhed til Brande, også uden for kommunens grænser. Det er derfor vi nu, sammen med Realdania, tager initiativet til denne vigtige forproces, fortæller Kenneth Jensen, direktør for Teknik og Miljø, Ikast-Brande Kommune.

Familier i fokus

Det bliver ikke første gang, at Brandes borgere stiller op for deres by.

Der har været mange udviklingsprojekter i Brande de seneste år, og dette er endnu et projekt, hvor det er afgørende, at branditterne sætter deres aftryk og bidrager med deres lokalviden. Denne gang vil især børnefamilierne og de unge være i fokus.

Allerede i begyndelsen af februar vil Brande både høre fra Grand Ville, og møde deres dygtige og engagerede medarbejdere i bybilledet.