Borgmester foreslår Borris Hede og Skjern Enge som naturnationalparker

Borgmester Hans Østergaard peger i ministerbrev på de lokale områder som oplaget til Danmarks næste to naturnationalparker

23. oktober 2020, 16.07

Borgmester Hans Østergaard foreslår to lokale områder som nye naturnationalparker. Foto: Privatfoto

RINGKØBING-SKJERN Det var et budskab, der gik rent ind på borgmesterkontoret i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Nationalpark Skjern Å-sekretariatet, da fem af regeringens ministre i en pressemeddelelse onsdag annoncerede en fælles indsats for at fremme den vilde natur og biodiversiteten på statslige arealer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor har borgmester Hans Østergaard (V) i sin egenskab af formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget nu skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) foruden miljøordførerne for Folketingets partier og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at byde ind med forslag til Danmarks næste to naturnationalparker på de statslige, Natura2000-udpegede arealer på Borris Hede og i Skjern Enge og Skjern-åens delta.

»Nationalpark Skjern Å-udvalget bifalder det øgede fokus på mere og vildere natur og på styrkelse af biodiversitet i Danmark. Vi bifalder regeringens initiativ om naturnationalparker, og ser meget positivt på, at regeringen 21. oktober 2020 har meldt ud, at statens arealer uanset hvilket ministerium, arealet hører under, kan bringes i spil for at hjælpe naturen og styrke biodiversiteten«, skriver Hans Østergaard blandet i brevet i brevet.

Hans Østergaard inviterer samtidig folketingspolitikerne til »et besøg i vores område, hvor vi kan uddybe og fremvise potentialerne og drøfte perspektiver og muligheder for både naturnationalparker og nationalpark i Skjern Å-området«.