Efter lang indlæggelse: Tak til sygehusansatte og kommune

19. april 2021, 15.25

Flemming Nordenhof. Foto: Tom Laursen

SUNDHED En operation med indsættelse af ny hjerteklap med en estimeret indlæggelsestid på fem-seks dage udviklede sig i mit tilfælde til en indlæggelse på godt fire uger. Operationen blev fandt sted på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor jeg på grund af en række alvorlige, uforudsete komplikationer, som jeg ikke skal trætte eventuelle læsere med, forblev indlagt i 12 dage. Derefter blev jeg overført til Regionshospitalet i Herning, hvor jeg på grund af yderligere komplikationer var indlagt i endnu 15 dage.

Under hele forløbet oplevede jeg på begge regionens sygehuse en utrolig omsorgsfuld behandling af et personale, som i øvrigt etnisk spændte vidt. Dygtige sygeplejersker, der trods travlhed altid havde tid til en lidt dybere samtale. Venlige og smilende plejere, terapeuter og portører. Omhyggelige læger, der forstod at informere, så man blev helt klar over tingenes tilstand. Humor var der også plads til. Som da jeg ved afsked med Skejby sagde »Tak, fordi I reddede mig« til kirurgen, der havde opereret mig. Hans svar lød: »Ja, jeg havde nær sagt: Skulle det være en anden gang. Men det håber vi selvfølgelig ikke…«

Som en parentes vil jeg lige bemærke, at maden på begge sygehuse var velsmagende og varieret med mange forskellige tilbud.

Jeg vil med dette læserbrev takke samtlige ansatte, jeg havde berøring med på de to sygehuse.

Også stor tak til Herning Kommune, som har været hjælpsom i alle henseender og nu står klar med diverse genoptræningstilbud. Samt ikke at forglemme de vekslende hjemmehjælpere, der har taget hånd om min hustru både under og efter min indlæggelse.

Indlæser debat...