Standpunkt: Ærgerligt at ikke alle er med i godt budgetforlig

2. oktober 2019, 12.30

Vibeke Larsen. Foto: Flemming Hansen

Mandag underskrev forligspartierne i Herning Byråd budgettet for 2020. Det er glædeligt, at 28 af de 31 byrådsmedlemmer står samlet bag budgetforliget.

De 17 siders forligstekst er et katalog over elementer og tiltag, som skal føres ud i kommunen de kommende år. Både inden for kernevelfærden og helt nye initiativer.

Jeg synes, byrådet har skruet et flot budget sammen. Det favner bredt på såvel forvaltningsområder som geografi. Og det tager højde for både økonomisk udfordrede områder og udvikling af nye satsningsområder og nye løsninger på eksisterende problemstillinger.

Jeg synes for eksempel, det er ret spændende og ambitiøst med det helt nye bæredygtighedscenter, som Herning Kommune vil etablere med deltagelse af lokale virksomheder, uddannelsessteder og andre relevante parter. Fra 2020 afsættes der fem millioner kroner årligt til centret, som skal omsætte viden til klimaløsninger og lokale arbejdspladser. Pengene hentes i Udviklingsfonden.

Der er også et vigtigt løft, at forligspartierne sætter flere penge af til trængte områder, hvor Herning Kommune som alle andre kommuner til stadighed er udfordret på økonomi og besparelser.

I budgettet tilføres der 29 millioner kroner ekstra over fire år til handicap- og psykiatriområdet og i samme periode 22,5 millioner kroner ekstra til den såkaldte Herning-model for udsatte børn og unge.

Forliget indeholder desuden på ældreområdet en politisk prioriteret rækkefølge for plejeboligplanen med opførelsen af 200 nye plejeboliger over de næste 10 år - heriblandt 54 i et nyt projekt Generationernes Hus i Herning by.

Forligspartierne har i budgettet også sikret så forskellige tiltag som blandt andet at arbejde målrettet i kommunale sammenhænge med FNs 17 Verdensmål, at løfte idrætsfaciliteter og andre initiativer inden for »Bevæg dig for livet«, at indføre røgfrie skoler, at etablere affaldssortering i samtlige folkeskoler fra 2020 og at afsætte 196 millioner kroner til opførelsen af den kommende Herningsholmskole.

Rundt på de 17 siders forligsaftale ser man de enkelte forligspartiers fingeraftryk - som beskrevet i Herning Folkeblads omtale af budgetforliget i disse dage, hvor gruppeformændene fortæller, hvad de ud over de store linjer blandt andet lægger vægt på.

Her skal eksempelvis nævnes:

Forsøgsordning med pasning af børn i eget hjem (KD), klippekortordning for sårbare brugere af hjemmeplejen (DF), flere sagsbehandlere til området for udsatte børn (Socialdemokratiet), indsats mod elevfravær i folkeskolen (SF), forventet øget normering fra Folketinget på daginstitutionsområdet skal ske med pædagogisk uddannet personale (Jørn Vedel, uden for parti), styrkelse af klimaområdet og langt bedre formidling på naturområder (Radikale), flere byggesagsbehandlere (Konservative) samt Det Blå Rum ved Fuglsangsø og mountainbike-ruter (Venstre).

Desværre er ikke alle i byrådet med i aftalen. Borgerlistens tre byrådsmedlemmer står udenfor budgetforliget. Ifølge gruppeformand Lone Nielsen, fordi Borgerlisten blev bedt om at forlade det indledende forhandlingsmøde. Ifølge gruppeformændene Tommy Tønning (S) og Rasmus Norup (K), fordi Lone Nielsen valgte at forlade det indledende forhandlingsmøde.

For Herning Kommune som helhed synes jeg, det er drønærgerligt, at ikke alle er med i aftalen og ansvaret, og at det anstrengte forhold mellem Borgerlisten og det øvrige byråd åbenbart fortsætter. Det risikerer beklageligvis at stå i vejen for det konstruktive, politiske arbejde for kommunen og dens borgere.

Læs budgetforligsteksten her

På gensyn her i Standpunkt på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk