Nabohjælp i EU

24. juli 2020, 13.32

Steffen Nørregaard. Foto: Privatfoto

BUDGET Det store kompromis, som netop er landet i Det Europæiske Råd (medlemslandenes stats- og regeringschefer), viser et hidtil uset sammenhold og fællesansvar i EU. Vi kender endnu ikke alle detaljer i forliget om syv års rammebudgettet og corona-hjælpepakken til Sydeuropa især Italien, Spanien og Portugal. Men det er et klart tegn på sammenhold i EU.

I et kompromis er der altid noget at glædes over og ærgre sig over. Det er vigtigt, at landene har vist sammenhold, og at der er hjælp til de lande, der blev værst ramt af covid-19. Det har været underligt at se, hvorledes »sparebanden« med Holland og Østrig i spidsen og desværre med Danmark, Sverige og Finland som medlemmer har insisteret på, at støtten skulle gives som lån - et underligt synspunkt, når man har tradition for at yde alle lande katastrofehjælp, sågar Iran i forbindelse med alvorlige jordskælv.

Men det er lige så vigtigt, at der nu er indført en regel, at et land kan kræve udbetalinger fra EU til et andet medlemsland forelagt Det Europæiske Råd. Udbetalingerne kan dermed gøres afhængig af modtagerlandets overholdelse af EU traktatens grundlæggende værdier - altså demokrati og statsmagtens tredeling i en lovgivende, udøvende og dømmende magt. Dette er først og fremmest rettet mod Polen og Ungarn, der jo åbenlyst krænker disse værdier.

Men der har også været fokus på, at medlemskabet endelig ikke måtte koste for meget, og at Danmark skulle have rabat. Regeringen og oppositionen er fokuseret på en forsimplet næsten analfabetisk indstilling: Jo mindre der ender i EU-kassen, jo bedre. Man giver også befolkningen det indtryk, at det hele går op i personale og administration i Bruxelles. Men ender i stedet med nedskæringer på væsentlige programmer inden for blandt andet forskning og klima.

Det ville være glædeligt, om Folketinget i stedet prioriterede samarbejdet om de fællesudfordringer. Klimaudfordringerne løses ikke ved en klimalov og danske tiltag. Det kræver en fællesindsats i verden, og EU burde stå sammen om at varetage medlemslandenes interesser.

De andre medlemslande har stort set den samme nationalistiske holdning - undtagen Angela Merkels Tyskland. Tyskerne er sande europæere.