Idrætsleder Akademi med fokus på netværk

Idrætsledere og -trænere i det regionale område får det kommende år mulighed for at udveksle gode ideer og tanker, når de samles til kursus- og netværks aktiviteter i Idrætsleder Akademiet Herning-Holstebro.

23. august 2013, 11.12

Jakob Fenger.

Det er de to Team Danmark Kommuner Herning og Holstebro, der sammen har tilrettelagt en række aktiviteter i regi af Akademiet.

- Vores primære formål er at højne videns niveauet blandt de ledere og trænere vi arbejder sammen med i det daglige, fortæller elitekoordinator Jakob Fenger fra Herning Elite. Den viden kan de bruge til at udvikle idrætten og klubberne.

Elitekoordinator John Mikkelsen fra Holstebro Elitesport peger på et andet aspekt af samarbejdet mellem de to kommuner.

- Vi er meget optaget af at styrke netværket mellem klubber, ledere og trænere. Ved at mødes på kryds og tværs, over kommune grænsen, får lederne inspiration og ideer til såvel den sportslige som organisatoriske del af foreningsarbejdet.

Kursus programmet i idrætsleder Akademiet Herning-Holstebro, er lavet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Emnerne spænder bredt, og der er lavet aftaler med kvalificerede oplægsholdere fra hele landet, oplyser chefkonsulent Torben Bundgaard fra DIF.

- Der tegner sig et billede af, at netværk fremover bliver endnu vigtigere i dansk idræt. I stedet for at konkurrere om medlemmerne, er der et seriøst ønske om at kunne bruge hinanden og udnytte ressourcerne bedre, understreger chefkonsulenten.

Netop ”Netværk & Samarbejde” er overskriften for det første kursus i rækken af arrangementer. Det gennemføres 30. september i Gråkjær Arena i Holstebro. Her er det udviklingschef Søren Simonsen fra Dansk Håndbold Forbund, der står for oplægget.