Ja, lad os komme videre - men med hvad?

10. september 2019, 09.11

Leif Lund.

BYRÅD Kære Lone Børlum. Jeg har nu på nettet set lidt i Herning Kommunes mødereferater og tillige i Herning Folkeblads arkiv for det seneste halvandet år, hvor du har været byrådsmedlem.

Af dette materiale kan jeg faktisk ikke se, at du og dine to tillige nye og uerfarne samt sidste socialdemokratiske byrådskolleger offentligt har meldt nogen selvstændig holdning eller forslag ud. I har, efter hvad der kan ses, så godt som ukritisk stemt for bydelsskolen på Holtbjerg, for højere forældrebetaling i SFO, for store besparelser på specialskolerne, på de handicappede børn. På handicapområdet har I også accepteret en rundbarbering. Ja, faktisk hele vejen rundt er der sket store forringelser for børn, handicappede, socialt dårligt stillede og ældre, som netop I har medvirket til. Listen er længere, end hvad der kan rummes i et kort læserindlæg. Men jeg skriver da gerne en kronik om disse sociale forringelser i Herning, som netop I har stemt for uden indsigelser og modforslag. Og der er nok at »øse af«.

Selvfølgelig har Venstre flertal, og man skal samarbejde i et byråd. Men det er nu engang resultater og holdninger, der tæller. Og da Socialdemokratiet i Herning byråd ikke har markeret en selvstændig politik, men så godt som ukritisk kun stemt for partiet Venstres forslag og politik, har Socialdemokratiets vælgere i Herning lige så godt kunnet stemme på Venstre. Resultatet er jo blevet det samme. Dette er måske en medvirkende årsag til, at der, som du skriver, i Herning er mange, der stemmer på Venstre.

At du, som du skriver, arbejder mere på de indre linjer og i dit bagland er jo ikke noget hverken jeg eller andre udenforstående kan se. Og selvfølgelig ved jeg ikke, hvor stort dit bagland er. Men det er måske snarere som musen sagde til elefanten, da de krydsede træbroen: »Hør hvor vi gungrer!« Vi andre kan kun se de holdninger og resultater, der kommer frem. Og det er jo det der tæller.

Det er også lykkes mig at se noget af valgmaterialet, hvor der tilmed i modsætning til tidligere nu af Socialdemokratiet i Herning blev lovet kant, blandt andet ved opstilling af spidskandidaten. Men det er ikke just det, der nu ses. Jeg mener, der klart er tale om løftebrud og vælgerbedrag i forhold til det lovede. Om de vælgere der har stemt personligt på jer eller på den socialdemokratiske liste er tilfreds, er jo op til dem og vælgere i det hele taget at bestemme ved næste valg, som du selv så rigtigt skriver. Personligt ville jeg føle mig snydt og bedraget.

Og admiralens vise passer åh, så godt på de tilbageværende socialdemokrater i Herning byråd:

»Politisk set var jeg liberal, socialistisk – højresindet – radikal.

Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker, andre tænkte, var mig mer’ end nok.

Da mine egne tanker var så små og få, så endte jeg med kors og bånd og stjerner på.«