Gammel »herreindgang« får ny udsmykning

Som noget nyt vil der løbende være nye udstillinger i Assing Kirke

12. november 2019, 12.39

Det er Malene Nonbo og Anette Zimmerlund, lærere på Kibæk Skole, der udstiller installationen »Lysets Engel« i Assing Kirke. foto: privatfoto

KIBÆK Assing kirke har en bemalet altertavle og prædikestol som i århundreder har udsmykket kirken. I perioder dukker der ny udsmykning op som for eksempel, når 4. årgang på Kibæk skole laver påskemotiver.

- Vi vil nu forsøge at lave en løbende udsmykningen af kirken, hvor vi med måneders mellemrum får et nyt kunstværk lavet af lokale sognebørn. I kirken har vi en tilmuret »herre-indgang«, hvori der netop er plads til sådan en skiftende udsmykning, siger sognepræst Klaus Møberg, Assing Kirke.

Lokale Bodil Kousgaard har allerede over to gange haft et påskemotiv udstillet. Lige nu udstiller to lærere fra Kibæk Skole, Malene Nonbo og Anette Zimmerlund, en installation, kaldt »Lysets Engel« - som i ordets fulde betydning lyser.

- Efter jul har vi fået Tove Jensen til at lave en tegning, der vil pryde den tilmurede indgang. Det er vores håb, at der løbende vil komme mange nye billeder i den tilmurede indgang i vores kirke - til inspiration og glæde, fortæller sognepræsten.

Parallel til kalkmalerier

Tanken bag initiativet er at få mere billedudtryk ind i kirken og samtidig skabe endnu mere lokal interesse for kirken.

- Derudover skaber billeder noget visuelt, som kalkmalerierne gjorde i gamle dage - og gennem det visuelle skabes forkyndelse og gudstjeneste: Når man lytter til en tekst eller synger en salme og samtidig lader blikket hvile på et billede, skabes der en dybere forståelse både af billede, tekst og salme. Billederne vil tale til den del af menigheden, der ser og oplever gennem billeder, og det vil give os alle noget nyt at se på og glædes over, forklarer Klaus Møberg.