En samfundsomvæltning er i gang

14. august 2019, 11.00

Bente Lysgaard Mikkelsen.

SAMFUNDSOMVÆLTNING Vi lever i en tid, hvor en samfundsomvæltning er sat i gang.

Den digitale verden har sat dagsordenen på stort set alle fronter. Nogle mener, at det er godt for udviklingen, at det går i den retning. Men jeg mener, at der er for mange negative effekter. Med andre ord, at vi også er nødt til at se bagsiden af medaljen.

Evnen til nærvær, koncentration og læsning er i tilbagegang. Der er undersøgelser, som viser, at det høje stressniveau, som folk lider under, blandt andet er fremkaldt af den digitale kultur. Vores hjerner er sat på pause, når spørgsmål bliver besvaret digitalt uden at vores hjerne er brugt til at udrede emnet.

Noget andet, som gør sig gældende i vores dagligdag, er, at det åbenbart er mere interessant at være på nettet end at foretage de sædvanlige daglige gøremål - så som at lave mad i samvær med familien, rydde op og gøre rent samt foretage indkøb. I disse handlinger ligger der vel også en opdragelse overfor børn i og med en læring om sund mad, økonomi og ansvar for god hygiejne, rydde op efter sig selv samt rengøring og tøjvask. Ikke mindst det sociale samvær, afkode kropssprog, samtale, hensyn til andre i og udenfor familien – ja listen er uendelig lang.

Jeg mener ikke, det på alle områder er en god udvikling, der er sat i gang. Man er nødt til at stoppe op og lave en evaluering af, hvor den digitale verdens virkelighed fører os hen.

Er det virkelig nutidens politikere, som mener, vi fremover skal leve i en gold verden via en skærm uden fysisk kontakt til omverdenen. For det er det, man lægger op til med selvbetjening på alle hylder indenfor sundhedsvæsenet, pengeløse samfund, selvstudie, kontakt til det offentlige, robotter og digitale hjælpemidler. Alt sammen under dække af flere varme hænder. De hænder ser vi iøvrigt ikke meget til efter indførsel af digitale løsninger.

Herudover skal lige nævnes, at befolkningen bliver total overvåget. Der er ikke et område, hvor man kan sige sig fri af overvågning, såfremt man er i besiddelse af et digitalt instrument. Via Ipad, PC, Tablet, Iphone bliver vi overvåget med hensyn til, hvor vi færdes, hvad vi køber, vores økonomi, hvad vi låner på biblioteket, vores helbredstilstand, køb af medicin osv.. Man vil fra magthavernes side kunne påstå, at det ikke er den enkelte borger, der bliver overvåget og hvis man har rent mel i posen kan det være ligegyldigt.

Nå – men som befolkning bliver vi adfærdsreguleret, uden at vi har indflydelse på i hvilken retning vi som flokdyr bliver ledt. Ikke mindst via den digitale verden.