Gadelys er ikke en straffesag

Udgivet:21. marts 2023, 12.28

Læsetid:4 minutter

Ernst B Knudsen. Foto: PR-foto

Af Ernst B Knudsen byrådsmedlem i Herning Kommune for Borgerlisten

2 måneder siden

GADELYS Når det gælder gadelys på private fællesveje, bliver man nogen gange mødt med argumentet, at når det er noget privat, så er det rimeligt, at folk selv betaler. Derfor skal det slås fast, at næsten alle nye boligudstykninger i Herning ligger på private fællesveje. Om det er en privat fællesvej eller en kommunal villavej, har alene noget med udstykningstidspunktet at gøre. Det har heller ikke noget med at gøre, hvem der står for udstykningen. Hvis du går ind på Herning Kommunes hjemmeside, og ser på de nye boligudstykninger, som Herning Kommune selv har byggemodnet, så ligger de alle på private fællesveje. Så er det slået fast, for dem der troede anderledes.

Nu er Herning Kommune så begyndt at træffe beslutninger for, hvem der skal stå for betalingerne af gadelyset på disse private fællesveje. De gamle villaveje, der ikke er private fællesveje, får stadig alle udgifter til gadelyset betalt - både strøm og vedligeholdelse. Dette kan synes uretfærdigt, da man betaler den samme skat, uanset hvilken vej man bor på.

Hele den misere med, at forvaltningen skal ud at træffe beslutninger på byens cirka 400 private fællesveje opstod, da lynet slog ned i gadelyset på Klokkehøj, hvor jeg bor. Som bekendt var vi uden gadelys i et halvt år, da kommunen ikke vidste, hvordan den skulle tackle sagen. Kommunen havde hidtil udført pæreskift og mindre reparationer, men nu ville de ikke længere betale, og vi var de første, der skulle blive Sorteper. I første omgang måtte vi ikke selv reparere lyset. Vi fik oplyst, at det var en totalskade. Senere fik vi så lov til at få en elektriker i gaden til at reparere lyset, når bare Verdo efterfølgende kunne godkende reparationen. Det viste sig, at det blot var pærer, spoler og sikringer, der var gået. Så man kan diskutere, om det ikke burde at have været ind under pæreskift og mindre reparationer, som kommunen hidtil havde udført. Men vi skulle have lys, så vi betalte.

Nu er der så gået nogle parklamper på en sti ude ved os, og dem kan vi ikke få repareret, før forvaltningen har været ude at »træffe beslutning« på vores vej.

Jeg var ærligt talt i tvivl om, hvad denne beslutning betød? Jeg havde derfor stillet spørgsmål til borgmesteren / forvaltningen om dette. Fredag 17. marts fik jeg svar. Herning Kommune havde lavet et interaktivt kort, hvor aftalerne efterhånden blev lagt ind. Det fremgik, at nogle veje fik betalt strøm. Forvaltningen medgiver, at oplysningerne kan være misvisende, og de vil blive rettet. Det kan bemærkes, at aftalerne foreløbigt er blevet fjernet fra kortet. Det fremgår dog af Herning kommunes hjemmeside, at den fortsat vil betale for strøm på private fællesveje.

Efter vores lynnedslag på Klokkehøj, skrev forvaltningen ellers til os: »Faktisk slår en afgørelse fra Tilsynsrådet i det daværende Fyns Amt fast, at kommunen ikke må gå ind og afholde udgifter til for eksempel belysning på en privat fællesvej. Det vil være et brud på princippet om ligelig behandling af borgerne.«

Det provokerede mig lidt, at kommunen skriver om ligelig behandling, idet man havde krævet af udstykkerne af Østerlund og Klokkehøj, at de skulle betale for en helt ny rundkørsel inklusiv belysning for at få lov at udstykke. Udstykkerne har således betalt EnergiMidt for at lave hele installationen på vejene. Da arbejdet var udført, blev belysningen i rundkørslen overdraget vederlagsfrit til Herning Kommune.

Lamperne i rundkørslen blev også ramt af lynnedslaget, og Herning Kommune oplyste mig senere, at de havde sørget for, at få deres eget anlæg repareret.

Men tilbage til mine spørgsmål til borgmesteren. Jeg havde skrevet: »Jeg kan oplyse, at Odense Kommune på deres byrådsmøde den 25. maj 2016 har besluttet, at Odense Kommune med virkning fra den 1/1 2017 betaler for driften af gadebelysningen på de private fællesveje.«

Den opmærksomme læser vil bemærke, at den gamle sag fra Fyns Amt om ligelig behandling, som kommunen havde »dunket os i hovedet med«, var endt med, at Odense Kommune betaler for driften af belysningen på de private fællesveje.

Det er indlysende, at det vil spare en masse i administration, at forvaltningen ikke skal ud på hver eneste af de omkring 400 private fællesveje for at mødes med grundejerne og træffe en afgørelse. I denne forbindelse skal det jo bemærkes, at det allerede fremgår, at man vil betale for strømmen på de private fællesveje.

Forvaltningen har fået juridisk afdeling til at lave et notat. Heraf fremgår det, at det er det daværende teknik- og miljøudvalg, der har besluttet: »at der skal foretages en konkret vurdering for hver enkelt vej.«

Jamen! Så er der jo en løsning på problematikken. Så kan det nye miljø-, infrastuktur- og miljøudvalg jo blot beslutte, at det gerne ville have en lettere sagsbehandling, som i Odense.

Betaling for gadelys burde ikke føles som en straffesag, hvor man bliver idømt større eller mindre betalinger. På Klokkehøj og Østerlund har man startet med at betale alle lamper og installationer, man har endda betalt for kommunens rundkørsel, skal vi så ikke have en kommunal service, som på andre private fællesveje?

Indlæser debat