OVERBLIK: Staten har haft fingre i forfatters dagbøger i 40 år

Østre Landsret er i færd med at behandle Arne Herløv Petersens principielle sag mod PET og Rigsarkivet.

Udgivet:06. juni 2023, 13.34

Læsetid:1 minut

I 1981 kopierede PET forfatteren Arne Herløv Petersens dagbøger, som blev beslaglagt i en spionagesag. Der blev aldrig rejst tiltale i sagen, og dagbøgerne blev leveret tilbage. Men kopierne beholdt PET. (Arkivfoto).

/ Ritzau /

4 måneder siden

KØBENHAVN I mere end 40 år har PET og Rigsarkivet opbevaret kopier af forfatter Arne Herløv Petersens dagbøger.

Østre Landsret skal efter mere end ti års tovtrækkeri mellem Herløv Petersen og forskellige myndigheder i bestræbelserne på at få kopierne udleveret afgøre sagen.

Læs mere om sagen her:

* Forfatteren blev i november 1981 i hjemmet i Tryggelev på Langeland anholdt og sigtet efter den milde paragraf om spionage i straffeloven.

* Han havde hjulpet Sovjetunionen på ulovlig vis, lød påstanden. Han var påvirkningsagent, og KGB kaldte ham "Palle". Han nægtede sig skyldig.

* Den lokale byret i Rudkøbing og senere landsretten godkendte beslaglæggelse af dagbøgerne.

* I 1982 besluttede Justitsministeriet ikke at rejse en straffesag. Senere blev dagbøgerne udleveret igen. Men PET beholdt en kopi.

* I 2009 afgav PET-kommissionen beretning. Historikere havde haft adgang til dagbøgerne.

* I 2010 gav PET forfatteren delvis aktindsigt. Det blev afsløret, at PET havde besluttet at give en kopi af dagbøgerne til Statens Arkiver, det senere Rigsarkivet.

* Forfatteren klagede i 2011 til Justitsministeriet over, at PET havde givet forskere fra PET-kommissionen, Koldkrigscentret og Dansk Institut for Internationale Studie (Diis) adgang til dagbøgerne.

* Folketingets Ombudsmand afviste i 2017 at kritisere myndighederne.

* Arne Herløv Petersen stævnede i 2019 med Dansk Forfatterforening i ryggen PET og Rigsarkivet.

* Kravet er, at PET og Rigsarkivet dømmes til at destruere og slette alle fysiske eller digitale kopier af dagbøgerne. Respekten for privatlivet og ophavsretten er krænket, lyder argumentet.

* Østre Landsret har fået sagen henvist fra Københavns Byret, fordi den er principiel. Ved en eventuel anke vil sagen dermed automatisk komme for Højesteret.

/ritzau/