Naturkraft

Udgivet:27. maj 2022, 12.09

Læsetid:3 minutter

Søren Elbæk. Foto: PR-foto

Af Søren Elbæk viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune for Socialdemokratiet

BESØGSTAL Naturkraft er en drøm. Det blev et mareridt, inden vi vågnede. Drømmen var at skabe en turistattraktion af internationalt format i Ringkøbing-Skjern Kommune. En fortælling om Vestjylland og vestjyder. En fortælling om et område i landet, hvor mennesker og samfund har levet med naturens præmisser i generationer. En fortælling der kan fortsættes i historien om bæredygtighed, grøn omstilling og den natur, vi alle er en del af.

Mareridtet blev, at det - i første omgang - ikke lykkedes at skabe den attraktion. Projektet har været 10 år undervejs. Der var forventet et besøgstal på 280.000 om året. Det er endnu ikke kommet nævneværdigt over 40.000. Man kan bruge mange udtryk om den omstændighed. Sandheden er, at det ikke lykkedes at skabe den attraktion, vi havde drømt om. Sandheden er også, at vi alle vågnede alt for sent og indså, at vi var vidne til et mareridt.

Der er mange, der har et ansvar i denne sag. Det har jeg også selv. Men sandt er det også, at tidligere direktør for Naturkraft Peter Sand bærer et stort ansvar for det mareridt, vi nu er vågnet fra.

Peter Sand har haft alle muligheder for at skabe en turistattraktion uden sidestykke i Danmark. Økonomisk, politisk og praktisk. Jeg er ikke i tvivl om alle gode intentioner. Det er bare ikke altid nok.

Personligt udløb min tålmodighed, da direktør Peter Sand i efteråret udtalte, at han hele tiden havde advaret byrådet mod at skabe et projekt fra bar mark. Jeg har siddet i byrådet siden 2013. Jeg har aldrig hørt den advarsel. Jeg kender ingen, der har lagt øre til den advarsel.

Peter Sand har forsøgt at skabe et billede af, at corona var primær årsag til et svigtende besøgstal på Naturkraft. Jeg mener ikke, det er korrekt. Corona har haft en marginal betydning, men sandheden er, at tilsvarende turistattraktioner i vores område ikke har oplevet svigtende besøgstal på den baggrund. Og slet ikke i det omfang.

På baggrund af Peter Sands påstand i efteråret 2021 udtalte jeg, at bestyrelse og direktion måtte se indad. Jeg udtalte også, at jeg ikke kom til at stemme for yderligere kommunale bevillinger til Naturkraft.

Nu har bestyrelsen kigget indad. Direktør Peter Sand er fratrådt efter gensidig aftale i januar.

Jeg antager, det må være fordi, parterne er enige om, at Peter Sand ikke er manden, der kan drive Naturkraft. Det er jeg enig i.

Derudover har bestyrelsen lagt den fremtidige drift af Naturkraft i hænderne på Ringkøbing-Skjern Museum. Det, synes jeg, er godt set. Det tror jeg på. Museets bestyrelse og ledelse har erfaring i historieformidling. Der er lagt en ny forretningsplan, der fokuserer på den omstændighed, at Naturkraft skal være en spændende attraktion, men det skal også være en forretning.

Entreprisen er nedsat. Det, tror jeg også, er nødvendigt. Kan Ringkøbing-Skjern Museum så skabe en ny drøm i en fart? Svaret er desværre entydigt nej. Det tager tid. Det kræver opbakning, og det kræver penge. Men der kan skabes en succes!

Naturkraft fremsender en sag, som byrådet skal behandle i juni. I den forbindelse er jeg optaget af de muligheder, byrådet har. Der er reelt to muligheder. Enten understøtter vi Ringkøbing-Skjern Museum i dets arbejde på at få skabt en succes på Naturkraft. Jeg tror stadig, der er et potentiale. Jeg har aldrig sagt andet.

Alternativt går Naturkraft konkurs. I så fald er alle penge spildt. Dertil kommer, at Naturkraft kommer til at henstå som en skamstøtte over et mareridt, vi aldrig vågner efter. Det må ikke ske. Isoleret set er det slemt nok, men efter al sandsynlighed får det også den konsekvens, at fonde får et meget anstrengt forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune i flere år. Det kommer til at påvirke mange andre gode projekter i kommunen.

Lige nu er det mest liberale synspunkt i denne sag, at byrådet skal lade falde, hvad der ikke kan stå. Det mener jeg ikke. Naturkraft har et potentiale, der slet ikke er forløst. Det kan vi nå endnu. Naturkraft er ikke en skandale. Det bliver det først, hvis vi giver op.

Jeg vil ikke påtage mig ansvaret for en konkurs. Jeg vil påtage mig ansvaret for at forsøge at skabe en succes på Naturkraft. Det er endnu muligt. Inden vækkeuret ringer.

Indlæser debat