Social- og sundhedsfagene skal gøres attraktive

Udgivet:31. maj 2023, 10.30

Læsetid:3 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Kirsten Nørrelykke Charlotte Mathiasen og Susanne Andersen. henholdsvis fællestillidsrepræsentant, sektorformand og afdelingsformand ved FOA Midt- og Vestjylland

4 måneder siden

PERSONALE »Social- og sundhedspersonalet skifter job, som vi andre skifter underbukser«. Sådan cirka lød i flere medier for nyligt. Kigger man på det arbejdsliv, Herning Kommune lige nu tilbyder medarbejderne i sundhed og ældre, bør det ikke overraske nogen, at så mange har lyst til at søge nyt job eller skifte branche. Lønnen kan meget vel spille en rolle i personaleomsætningen. Men det er ikke altid lønnen, der gør det. Det kan også være på grund af manglende anerkendelse.

Og det er helt rigtigt, at den store personaleudskiftning og for få faglærte på arbejde er noget skidt for både de ældre og medarbejderne, når vi ved, at relationer mellem borger og medarbejder er så vigtig en faktor for, at den gode pleje og omsorg skal lykkes. Men som det er nu, er tiden ikke til relationsdannelse; der skal prioriteres i opgaverne, og det kan være nødvendigt at gå på kompromis med fagligheden.

Vi er også nødt til at se på rekruttering og uddannelsesvilkår af social- og sundhedselever, da de er fødekæden i social- og sundhedsfagene. Og her er vi særligt bekymrede for, om Herning Kommune kan fastholde et toptunet uddannelsesmiljø med de arbejdsvilkår, der er på plejecentrene.

FOA har gang på gang advaret mod at negligere social- og sundhedspersonalets løn og arbejdsvilkår. Derfor står vi også undrende overfor de tiltag, der er kommet i forbindelse med balanceplanen. Hold fast, det er svært at forstå, at Herning Kommune pålægger medarbejderne på plejecentrene at afspadsere lørdagstillæg og søgnehelligdagstillæg i en tid, hvor hele ældreområdet skriger på faglært arbejdskraft. For det betyder, at de ansatte skal have mere fri og samtidig gå ned i løn.

Men måske skulle man kigge lidt på, hvordan vi kan fastholde medarbejderne. Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune Joan Hansen (V) nævner i et indslaget fra TV Midtvest, at der skal ansættes flere ledere! Det er ikke for at underkende vigtigheden af en nærværende ledelse. Men flere ledere løser simpelthen ikke de udfordringer, vi står med. Og helt ærligt, hvor skal pengene komme fra, når budgettet fortsat er det samme? Vil I gøre arbejdsvilkårene endnu ringere for medarbejderne, der er tættest på borgerne?

For at vende tilbage til, hvor vi startede, så graver kommunen sin egen grav, når den nedprioriterer plejeområdet. Som Gitte Rasmussen og Anne Ramsgaard skriver i deres notat, så vil det medføre store økonomiske udfordringer.

24. maj var der møde i social- og sundhedsudvalget. Vi havde håbet, at udvalget havde grebet bolden og taget ansvar. Men desværre er det ikke det, vi ser.

De to chefers notat er svært at tolke som andet end et decideret nødråb. Og nu har de så fået til opgave at se, om de kan afbøde nogle af de mange oplistede, negative konsekvenser i notatet uden, at det dog må koste en krone. Derudover skal der udarbejdes forslag til kompenserende besparelser i forbindelse med elevoptaget.

Kære politikere - tag ansvar. Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource. Så det må være en ommer.