Læserbrev: Et tårn i øjet - en torn i øjet

29. maj 2020, 13.33

Visualisering af højhus set fra Farvergårdvej/Kærmindevej. Illustration: Sweco/Herning Kommune

BYGGERI Når jeg står ved min indkørsel på Lathyrusvej og kigger op mod Herning by, så har jeg kirken på venstre hånd og det blå tårn til højre. Ellers en til tider flot blå himmel mod syd.

Sådan skal det ikke være længere. Nu skal jeg have »et tårn i øjet«. For andre har fået øje på det dejlige stykke luftrum.

I første omgang troede jeg, at der var tale om en bygning (tårn) på 15 etager med en samlet højde på 55 meter. Det er som udgangspunkt et meget højt hus, når man tænker på den øvrige bebyggelse i området og beliggenheden højt i Herning. Men fint nok med det, for det var en del af en i øvrigt meget spændende plan for en ny bydel på sygehusgrunden, Herning+. Og det levede også op til den eksisterende lokalplan.

Men så kommer bygherren med en god ide? Hvad med at vi lige forhøjer tårnet med 10 ekstra etager, nu da vi er i gang. Så bliver den 78 meter høj. Den absolut højeste bygning i området, et rigtigt højhus. At bygherren kommer med det forslag, kan jeg fint acceptere og respektere, for når man er bygherre, skal man forsøge at få så meget som muligt ud af de penge, man investerer. Så naturligvis skulle det prøves.

Men så hopper kæden af, byrådet går i selvsving, eller hvad ved jeg. Lokalplanen kan ændres. Og der kommer argumenter på bordet. »Det er en chance, der aldrig kommer igen«. For at citere en af mine tidligere kollegaer »aldrig er godt nok lang tid«, og fordi muligheden er der, behøver man jo ikke vælge det, jeg vil kalde en hovsa-løsning. En hovsa-løsning der vil få stor betydning for byudviklingen i Herning. »Det vil blive et pejlemærke, måske et ikon for Herning«. Tårnet bliver helt sikkert synligt. Den vil kunne ses fra alle forstæderne, mens konsekvenserne vil kunne mærkes i nærområdet. Om den bliver ikonisk? Ikoner har vi mange af. Herning er vel et ikon i sig selv. Ellers har vi Messecenteret, Elia, kunstmuseerne, FCM, Blue Fox, Fermaten, Team Teatret og mange andre kunne nævnes. Ikoner der har det tilfælles, at de er skabt gennem mange år af dygtige og engagerede mennesker i og omkring Herning. At bygge et 78 meter højt tårn er ikke ensbetydende med, at det bliver et ikon. Slet ikke, hvis det er fejlplaceret i byen. Og ret beset er det jo stadig en beboelsesejendom, der bare bliver alt for høj. »Det vil give mere liv i området«. Ja måske, men det er ikke mange indbyggere, vi taler om. Der bliver jo også bygget på Møllegrunden og nu i Bethaniagade. Det går nok strålende uden de ekstra etager. Endelig har sygehusprojektet fra start haft udgangspunkt i et tårn på 55 meter, og lige før var det alt nok, og hvem siger, at det bliver let at få de øverste vindblæste etager lejet ud.

»Det bliver muligt for alle borgere at se Herning fra oven, for der bliver adgang til taget af tårnet«. Jeg tror de fleste vil være tilfredse med et udsigtstårn på 55 meter, derfra kan man vist se det meste af området, hvis man da er til den form for »ekstremsport«.

Efter min mening er det synd for den oprindelige plan for sygehusgrunden, at man nu vælger at ødelægge den harmoni, der trods alt var i planen. Men det går også ud over de beboere, der lever i tårnets nære omgivelser. For selv om man ønsker en væsentlig forhøjelse af tårnet, så fastholdes placeringen - det er mærkeligt nok, det samme projekt. Det betyder, at nærområdet må slås med de ekstra gener, der følger med.

Jeg har deltaget i informationsmøde omkring tårnet, men jeg savner stadig de virkelig gode argumenter for at forhøje tårnet til 78 meter. Jeg har også læst strategier for højhuse i Herning. Sådanne skriv skal jo altid males med bred pensel, så reelt set går strategierne ud på, at det meste kan lade sig gøre, bare det passer ind i området. Det er fint. Så bliver det nok ikke til noget med de ekstra etager, for tårnet vil stå i skærende kontrast til området, hvilket der også advares om i de samme strategier. Citat: »Højhuse tilfældigt placeret der, hvor der er mulighed for at realisere et projekt, er i udgangspunktet ikke en hensigtsmæssig planlægningsstrategi. Uanset de enkelte bygningsværkers eventuelle kvaliteter vil den projektorienterede strategi skabe et fragmenteret bybillede«.

Jeg synes, det vil være rimeligt, hvis byrådet lige får sat kæden på igen og venter med de ekstra etager, til der skal bygges nyt for eksempel i sammenhænge med højhusene, der skyder op i periferien af Herning og allerede er ved at danne en flot skyline. Her vil det kunne passe naturligt ind og stadig være et pejlemærke måske et ikon med adgang til udsigt. Så slipper man også for at genere de nære beboere mere, end det er tilfældet ved gennemførelse af det oprindelige projekt.

Når byrådet skal træffe den endelige beslutning, sker det så ud fra en tro kopi/model af det planlagte tårn? I så fald er det en ide, at få modellen gjort synlig for alle borgere i Herning, så vi har en reel mulighed for at vurdere projektet, inden byrådet skal træffe afgørelsen. I det meste af informationsmaterialet fremtræder tårnet nemlig som noget, der bliver både hyggeligt og nærmest usynligt. Men er det ikke 400 kvadratmeter i grundplan og 78 meter højt?

Hvis det ikke er muligt, og byrådet godkender projektet. Så kan vi jo kun håbe på, at tårnet bliver flot og spektakulært. Det bliver i hvert fald synligt. Men jeg tror nok mest på, at når jeg om nogle år står i min indkørsel og kigger mod syd, så er det blevet »en torn i øjet«.

Læs også
Debatindlæg: Det retvisende billede af højhuset