Det sker der, hvis du dør efter at have brevstemt

Afgår man ved døden inden valghandlingen er slut, sorteres stemmesedlen fra, inden der tælles

4. juni 2019, 16.57

Når man brevstemmer, kommer stemmesedlen i den blå konvolut, der sammen med et følgebrev lægges i den hvide kuvert. De bliver sammen, indtil valgstedet lukkes og skilles først ad, når valghandlingen er afsluttet. Foto: Laila Kempel

Ikast-Brande De mange borgere, der inden en given valgdag har brevstemt for at være sikre på at bidrage til demokratiet, skal opfylde én vigtig ting, for at deres stemme tæller med:

De skal være i live, når valgstederne lukker klokken 20.00.

I modsat fald sorteres deres stemme ud og destrueres uåbnet, ligesom personen slettes af selve valglisten. Modsat kan en borger, der bliver kørt ned uden for valgstedet, være helt sikker på, at den stemme ikke pilles ud af stemmeurnen, selvom vedkommende ikke overlever påkørslen.

Tjekker registret

Ikast-Brande Kommunes valggeneral, Karen Ravn Bach, fortæller, at afdødes brevstemmer kan pilles ud på grund af vores cpr-system.

- Alle brevstemmer ligger samlet og urørt, indtil valgstederne lukker. Når valghandlingen er ringet af, går vi ind og tjekker cpr-listerne om, der skulle være borgere, der har brevstemt, der siden er afgået ved døden, forklarer Karen Ravn Bach.

Er det tilfældet, vil den pågældende stemme blive taget ud af bunken.

- Når man brevstemmer, får man udleveret en blå konvolut, hvor man putter sin stemmeseddel i. Den lægges i yder-kuvert med et følgebrev, hvor vi kan se cpr-nummeret, forklarer hun.

Derfor vil man altid på yderkurverten kunne se, hvem der har afgivet stemmen, men ikke hvor krydset er sat.

Når valghandlingen er afsluttet og cpr-registret er tjekket for dødsfald og eventuelle kuverter pillet ud, skilles den blå konvolut fra kuverten og lægges i en bunke, der siden åbnes uden mulighed for, at den enkelte konvolut kan parres sammen med et cpr-nummer.

- Problematikken med, at nogen når at dø, inden deres brevstemme skal åbnes i forbindelse med et valg, er yderst sjælden. Måske vi har oplevet det en-to gange i løbet af de senere år, forklarer Karen Ravn Bach.