Status i en corona-tid

13. juni 2020, 08.12

Byrådsmøder på Skype, hvor borgere kunne lytte med hjemmefra, og hjemsendte medarbejdere, som holdt et højt effektivitetsniveau. Borgmester Lars Krarup gør status over de seneste corona-måneder. Foto: Flemming Hansen

FORANDRINGER Onsdag 11. marts 2020 er en dag, mange af os aldrig vil glemme. På et pressemøde meddelte statsminister Mette Frederiksen, at store dele af Danmark ville blive lukket ned for at stoppe den alt for hastige spredning af coronavirus.

Jeg tror, jeg havde det som mange andre: Det var svært at forholde sig til. Utrygt. Nærmest ud af ingenting blev dagligdagen vendt på hovedet.

Børnene skulle blive hjemme, de ældre kunne ikke få besøg, alle former for møder skulle nu afvikles over Skype. Butikker og restauranter måtte lukke ned, virksomhederne stod over for kæmpestore udfordringer. Og de offentligt ansatte, som ikke varetog såkaldt »kritiske funktioner«, skulle ikke fysisk møde ind på arbejde.

Organisationen Herning Kommune bad knap 4000 medarbejdere gå hjem. Mange af dem kunne heldigvis arbejde nogenlunde normalt videre hjemmefra.

Men ikke mange havde forudset, at en del af de hjemsendte først ville få kollegerne at se efter næsten tre måneder. Selv efter at skoler og dagtilbud var åbnet igen midt i april, var knap 1700 medarbejdere fortsat hjemsendt. De fleste med arbejdsopgaver, som kunne løses hjemme ved køkken- eller arbejdsbordene, hvor mange måtte blive til først i juni.

Nu åbner Danmark så langsomt op igen. En slags hverdag er ved at blive etableret.

Men meget er stadig forandret. Vi holder afstand. Vi samles ikke ret mange på samme tid og sted. Topsport afvikles helt - eller næsten - uden tilskuere. Sommerens festivaler og sportsstævner er aflyst. Vi vasker hænder og spritter af i ét væk.

Læs også
Derfor er rådhuset lukket

Og så er der den beskæftigelsesmæssige side af sagen. 1. juni var ledigheden i Herning Kommune steget med 35,6 procent siden 8. marts. Det er lidt under stigningsprocenterne for både Vestjylland og hele landet under ét. Men den store ubekendte venter forude: Hvad sker der, når lønkompensations-ordningerne udfases?

Man kan frygte, at de 2313 tilmeldte ledige pr 1. juni bliver til flere. Det er ulykkeligt for de mange mennesker, det rammer. Og en økonomisk udfordring for også kommunekassen.

Mod slutningen af nedluknings-perioden mødte jeg flere steder en undren over, at rådhuset fortsat var lukket.

For - var hele samfundet da ikke ved at genåbne igen? Hvorfor kunne de offentligt ansatte ikke møde på job, så?

Spørgsmålet var helt naturligt. Men de hjemsendte, offentligt ansatte måtte ikke møde ind. Først med den politiske aftale fra natten til Kristi Himmelfartsdag blev døren åbnet på klem. For offentligt ansatte i det vestlige Danmark, vel at mærke, for i vores del af landet har vi været gode til at få smitten under kontrol.

Først i juni var 8600 personer i Herning Kommune corona-testet. Kun 272 af de test var positive. Og de seneste uger har antallet af bekræftede nysmittede været meget lavt i vores kommune.

Den lange hjemsendelsesperiode for mange offentligt ansatte gjorde reelt perioden til et arbejdsmiljø-eksperiment.

I øjeblikket er vi ved at indsamle en lang række fakta og erfaringer fra de mange uger med kommunalt hjemmearbejde. Vi kan blandt andet se, at ved corona-nedlukningens afslutning omkring 1. juni var sygefraværet markant lavere end på samme tid sidste år. Men om der er tale om en egentlig tendens, skal vi have analyseret på.

Mindst lige så interessant synes jeg, det er, at administrationen under corona-nedlukningen har opretholdt et højt effektivitetsniveau.

For eksempel har Byggeri og Ejendomsdata udarbejdet 432 afgørelser fra midt i marts til 1. juni. I samme periode i 2019 blev der truffet 344 afgørelser. Fra starten prioriterede vi netop dette område som et, hvor der helst ikke måtte opstå et corona-efterslæb. Jeg konstaterer med tilfredshed, at vi kom i mål.

Jeg har også med interesse set, at mange var glade for at arbejde hjemme, og at ledelsen generelt har været tilfreds med produktiviteten. Det giver stof til eftertanke.

Politisk har vi gjort os fine erfaringer med at afvikle møder digitalt. Både udvalgsmøder og foreløbig to byrådsmøder har været afviklet via Skype. Jeg noterer, at debatlysten har været stor på byrådsmøderne, og at det rent teknisk er gået over al forventning med afviklingen. Samtidig har der været god interesse fra borgernes side for at lytte med.

I det hele taget har corona-nedlukningen givet anledning til nytænkning og innovation rundt omkring i den kommunale organisation. Beboerne på plejecentre har været på Skype med pårørende, der er blevet eksperimenteret med ledermøder i det fri, digitale mødregrupper har set dagens lys, og musikskolen har arrangeret soloundervisning via computer. En række ansættelsessamtaler er sågar foregået digitalt.

Hvor mange af disse nye måder at arbejde på, som fortsætter, efterhånden som en mere normal hverdag etableres, er svært at sige. Men de bedste og mest effektfulde, nye initiativer skal vi naturligvis videreudvikle, så vi som offentlig organisation får mest muligt ud af skattekronerne.

Læs også
Coronakrisen: Herning får lov at låne 120 millioner
+Abonnement