Læserbrev: Pædagoger i skolen

Udgivet:12. september 2023, 13.45

Læsetid:2 minutter

Anita Kjær. Foto: PR-foto

Anita Kjær
faglig konsulent, BUPL MidtVestjylland

UDDANNELSE BUPL MidtVestjylland har i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger noteret sig den stor interesse fra partierne i byrådet i forhold til at tilføre midler og gøre noget ekstra for folkeskolerne i Herning Kommune. Det hilser vi velkommen i BUPL MidtVestjylland.

Vi synes, det er en rigtig god idé at styrke folkeskolen i Herning. I den sammenhæng finder vi det helt naturligt at tænke flere pædagoger ind i skolen. Pædagoger er uddannet i relationsarbejde, og netop dette kan bidrage til at give det enkelte barn styrke og kompetencer i dagligdagen i folkeskolen.

Pædagoger kan, når de indgår i klasseundervisningen, hjælpe eleverne videre i undervisningen ved for eksempel at håndtere en konflikt eller støtte dem, der har svært ved at deltage. Dette medfører bedre læringsmiljøer for alle. Pædagogers arbejde med trivsel, udvikling og dannelse foregår ikke altid i direkte kontakt med børnene eller de unge. Pædagoger ved, hvornår de skal træde lidt i baggrunden og lade dem styre selv. Pædagoger understøtter børnenes og de unges trivsel, udvikling og dannelse ved, i de rigtige situationer, at værne om deres fristeder og selvbestemmelse.

Der er børn, der har svært ved at være i folkeskolen. For eksempel ser vi et øget antal børn med skolevægring. De børn profiterer i høj grad af pædagoger i skolen og det tværfaglige samarbejde, der kan opnås herved.

Gennem foråret har der dog været flere timereduktioner på pædagoger i skolen. De sættes ned i tid, da de ikke mere skal bruges i skolen grundet besparelser. Dette i sig selv er en problematik, kommunen skal forholde sig til jævnfør ovenstående bidrag. Derudover medvirker det til, at pædagoger vælger skole/SFO fra som arbejdsplads, fordi deres økonomiske eksistensgrundlag bliver udhulet med timereduktionen. Så bliver det selvsagt også svært at leve op til den gode fritidsliv/pædagogik, som i forlængelse af ovenstående er afgørende for børns trivsel, udvikling og dannelse.

Pædagoger i skolen sikrer en rød tråd i barnets liv i skole og SFO, hvilket alle børn profiterer af - ikke mindst børn i udsatte positioner.

Lad os sammen se muligheder og gøre Herning Kommunes folkeskoler til et godt sted for barnet at være.

Deltag i samtalen

Hej, jeg hedder Jacob Hove og er debatredaktør. Ønsker du at deltage i en aktuel samtale eller starte en ny, så er du meget velkommen til at sende mig dit synspunkt i en mail på debat@herningfolkeblad.dk Husk at du også altid kan skrive en kommentar i vores online debatmodul, som du finder herunder

Indlæser debat