EU’s miljøpolitik skal være et forbillede for resten af verden

12. juli 2019, 11.00

Les Wermelin.

MILJØPOLITIK EU-landenes miljøministre har torsdag og fredag drøftet væsentlige dele af fremtidens miljøpolitik på et uformelt rådsmøde i Helsinki. På dagsordenen var EU’s politik for klima, cirkulær økonomi og beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed.

EU står overfor meget store udfordringer i de kommende år. Europa skal leve op til Paris-aftalen, og verdens lande skal gøre noget effektivt for at stoppe den globale tilbagegang for planter og dyr og sundhedsskadelig forurening skal reduceres. Jeg vil presse på for, at EU kan være med til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.

Vi står ikke kun i en klimakrise, men også i en biodiversitetskrise. Jeg vil presse på for, at EU arbejder for ambitiøse mål for at stoppe tilbagegangen af planter og dyr både i EU og internationalt. EU skal arbejde for globale mål for naturen, som vi har gjort det med klimaet. Vi skal arbejde for, at EU-landene stiller sig i spidsen for at udarbejde en naturens Paris-aftale.

Det er klart i Danmarks interesse, at Europa i højere grad arbejder for en grøn fremtid. Europas lande skal være mere bæredygtige, og vi skal i Europa blive bedre til at beskytte naturen, miljøet og borgernes sundhed og livskvalitet og ikke efterlade miljø- og klimakrisen til næste generation.

Mange af EU’s politikker for bæredygtig produktion og forbrug udløber i 2020. På mødet drøftede ministrene blandt andet, hvordan EU i højere grad kan fremme den cirkulære økonomi - det vil sige miljøvenlige produkter og genanvendelse. Mange danskere har nok en opfattelse af, at vi er grønnere end de fleste. Men vi er det land i Europa, der skaber mest husholdningslignende affald per indbygger.

Det er en kedelig Europa-rekord, som vi skal af med gennem en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug. EU har på mange områder skærpet lovgivningen og målene de senere år indenfor klima, genanvendelse og miljøvenligt design. Men vi skal sætte tempoet langt højere op i omstillingen til en mere cirkulær økonomi, hvis vi vil have affaldsmængden ned og genanvendelsen op.