Helårsgræsning i Knudmosen

6. maj 2021, 14.15

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

NATUR Som et forsøg er der oprettet en cirka 50 hektar stor græsfenne i den vestlige del af Knudmosen, hvor der skal gå helårsgræssende dyr. Helårsgræsningen er den bedste og billigste måde at øge biodiversiteten på samtidig med, at dyrene også vil tilføre en yderligere oplevelse i Knudmosen. Det er egentlig ganske simpelt. Ved at have græssende dyr på arealerne hele året rundt, og lade dem finde føden selv, får man det tætteste på et naturligt system, som man kan få i et indhegnet område. Forsøget skal give erfaringer om, hvordan mere og bedre natur kan kombineres med gode forhold for gæster på arealet.

Man skal tilpasse mængden af dyr efter den mængde føde, der er på arealet på det tidspunkt på året, hvor det er sværest af finde mad. Altså i den sidste del af vinteren - først på foråret.

Når vi kommer længere frem på foråret og sommeren, eksploderer arealerne i grønt. Og her er det vigtigt, at man ikke fristes til at sætte flere dyr på arealerne, for selvom der så er føde til flere dyr, så vil det lave antal dyr (en lille flok Dexter-kvæg) betyde, at blomstrende planter får en chance for at vokse op og sætte blomster og frø.

Det er blomsterne, der giver fødegrundlag for mange af insekterne, og det er insekterne, der danner fødegrundlaget for mange fugle.

Når de græssende dyr går på naturarealerne hele året, betyder det også, at de efterlader deres efterladenskaber, som er til gavn for insekter og biller.

Også i 2020 er der udført forbedringer af stierne i Knudmosen, og som de fleste sikkert ved, så er der mange forskellige ruter i Knudmosen. Flere har sikkert også fundet ud af, at mange af stierne gennem mosen gynger, når man hopper på dem. Mosen fungerer nemlig som en kæmpe svamp, der er fuld af vand. Derfor kan nogle af stierne også i perioder være våde.

Hvis man følger den lilla rute kommer man op på Knudmosebjerget, der er 80 meter over havets overflade. Knudmosebjerget ligger på den gamle losseplads og er et affaldsbjerg. Herfra er der en fantastisk udsigt hele året. Så arbejdet med at udvikle Knudmosen fortsætter de kommende år.

Indlæser debat...