LOF fylder 75 år og åbner døren på klem til ny sæson

Den lokale afdeling fejrer jubilæet for fuldt skrald, som man selv udtrykker det

26. maj 2020, 11.09

Skoleleder Charlotte Larsen fra lokalafdelingen af LOF glæder sig til at tage mod både gamle og nye deltagere til kurserne i oplysnings­forbundets jubilæumssæson. Foto: Tom Laursen

IKAST-BRANDE Siden 1945 har mennesker mødtes i Liberalt Oplysnings Forbund for at lære noget nyt og dyrke deres interesse sammen.

- LOF bringer mennesker sammen om meningsfulde aktiviteter. At mødes i stærke fællesskaber, at lære noget sammen og give mennesker livsglæde er en del af aftenskolens DNA. Det har vi gjort i 75 år, og det glæder vi os enormt til at kunne tilbyde igen, siger skoleleder Charlotte Larsen fra Ikast i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at samfundssind også er aftenskolens dna:

- Vores demokrati og velfærdssamfund bygger på, at enhver har mulighed for at passe på sin egen sundhed; at vi kan udvikle vores holdninger og lære noget nyt hele livet. Derfor er det naturligt for os at vise samfundssind; at stå sammen ved at holde afstand.

- Vi skyder vores jubilæumsår i gang med tomme undervisningslokaler. Det er en stor kontrast til den livsglæde, energi og ånd, der normalt strømmer blandt undervisere og deltagere. Men i et historisk perspektiv kunne man næsten ikke tænke sig en mere passede måde at markere jubilæet på. For det var sådan, LOF blev til - med en udsættelse, siger skolelederen.

Idéen til et liberalt oplysningsforbund opstod i Venstre, Danmarks Liberale Parti, umiddelbart før Besættelsen i 1940. For at omgå et tysk forbud mod politisk aktivitet udsatte man oplysningsforbundet, og oprettede i stedet Dansk Studiekredsforening.

Da besættelsen sluttede, var LOF klar.

»Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til, hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament,« skrev daværende statsminister Knud Kristensen (V) i sin hilsen i LOF’s første årsberetning.

Planlægning af ny sæson

- Når Danmark åbner igen, så er det sikkert og vist, at LOF er klar. Klar til at løse de opgaver, vores samfund til den tid tumler med. Vi glæder os til igen at slå dørene op til leg og læring. Til igen at skabe stærke fællesskaber og til igen at slippe livsglæden løs, påpeger Charlotte Larsen.

Den lokale afdeling LOF Midtvest, som dækker Herning og Ikast-Brande Kommune, er i gang med at planlægge den kommende sæson, og skolelederen lover, at der bliver »fuld skrald på«.

- Vi er lige nu sammen med vores undervisere i gang med at udvikle på vores hold, der kan følges på hjemmesiden, og som løbende bliver opdateret, siger hun i pressemeddelelsen.

- Noget af det helt særlige ved folkeoplysning er, at vores deltagere kommer, fordi de selv har valgt at lære noget nyt eller være mere aktive. Uanset om deltageren lærer sprog, bliver klogere på politik, dyrker en kreativ interesse eller kommer for at bevæge dig, så har vi ingen adgangskrav. Du skal heller ikke til eksamen, når kurset er forbi. Vi tror nemlig på, at lysten til at lære noget og til at være aktiv er drivkraft nok i sig selv.

Sådan var det også, da LOF udbød de første kurser i 1945. Ligesom for 75 år siden sker oplysningsarbejdet nemlig »under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende,« som der står i LOF’s første årsberetning.

Lokal forankring

LOF’s aftenskoler er styret af borgerne og er dermed en vigtig del af civilsamfundet. Bestyrelsen for enkelte LOF-afdelinger består af lokale frivillige. Sammen med den lokale skoleleder beslutter bestyrelsen, hvilke kurser, foredrag og aktiviteter der udbydes.

I modsætning til andre skoleformer i Danmark er det altså borgerne selv, der beslutter, hvilke undervisningstilbud og aktiviteter der skal være i aftenskolen. På den måde bliver LOF ifølge pressemeddelelsen ved med at udvikle tilbud, der passer til borgernes og samfundets behov. LOF’s aftenskoler arbejder mange steder tæt sammen med kommunen og andre lokale foreninger, hvilket også er tilfældet i LOF Midtvest.

Den første bestyrelse for LOF konstituerede sig 21. september 1945. Bestyrelsen bestod af repræsentanter fra Venstre, Venstres Ungdom og Udvalget for Venstres Kvinder. Den daværende arbejds- og socialminister S.P. Larsen (V) blev den første formand for LOF.

LOF’s aftenskoler findes i dag i næsten alle landets kommuner.

Der er en lang række tilbud at vælge mellem hos Liberalt Oplysnings Forbund, og skoleleder Charlotte Larsen er selv underviser på flere af kurserne. Foto: Tom Laursen
Læs også