Kan Hernings varmeforbrugere være tjent med Verdo A/S ?

12. juli 2019, 10.00

Leif Lund.

FJERNVARME Åbent brev sendt til Verdo A/S i Randers.

Efter hvad der indtil nu er kommet frem i dagbladene og bladet Finans, kan man spørge sig selv, om det private forsyningsselskab Verdo A/S er til for sig selv og ikke for forbrugerne. I den forbindelse kunne det også være interessant at få oplyst, hvad de mange direktører samt diverse repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer oppebærer i honorarer.

Hvorfor har Verdo opkrævet overpris af sine ca. 13.000 varmeforbrugere i Randers, hvor Verdo foreløbig af myndighederne er pålagt at tilbagebetale 235 mio. kr. for perioden 2000-2005 og måske risikerer at måtte tilbagebetale i alt op mod 700 mio. kr. for perioden fra 2000 og til dags dato? Og hvorfor har man ikke påbegyndt tilbagebetalingen, men fortsætter med ulovligt at opkræve overpris?

Hvad skal der ske med de forbrugerrepræsentanter, som Herning Kommune i dag på demokratisk vis har valgt? Bliver de bare sparket ud indtil der kommer en ny bestyrelse i Verdo i 2022?

I varmeforsyningslovens §23h, 1. pkt. står, at »alle kunder skal have indflydelse på ledelsen af fjernvarmeselskabet der ejer nettet, således at forbrugerindflydelsen i et rimeligt omfang afspejler antallet og forbrugere og det faktiske energiforbrug«. I forbindelse med handlen mellem Eniig og Verdo, vil Verdo udvide repræsentantskabet fra 29 til 51 pladser, hvor Randers knap 13.000 forbrugere tildeles 32 pladser, Hernings knap 20.000 varmeforbrugere tildeles 18 pladser og Kongerslev el-net 1 plads. Er det rimeligt?

Fra 2022 ønsker Verdo en bestyrelse med syv medlemmer fra Randers/Kongerslevs ca. 13.000 forbrugere og tre medlemmer fra Hernings ca. 20.000 forbrugere samt fem medlemmer valgt af Verdos ca. 500 medarbejdere, hvor alle arbejdspladser flyttes til Randers. Ud over at Randers får yderst kraftig overrepræsentation, vil det også sige, at ca. 500 medarbejdere får samme indflydelse som ca. 50.000 herningensere der forsynes med fjernvarme. Er alt dette rimeligt? Og som prikken over »i« indføres i vedtægten, at hovedkontoret i Randers kun kan flyttes, hvis 90 procent af den skævt sammensatte bestyrelse bestemmer det.

Jeg ved ikke, om ovennævnte virksomhedskonstruktion er hentet på en studietur fra en endnu eksisterende diktaturstat? Men herningenserne kan da ikke være tjent med noget sådant. Og jeg håber, Pris- og Konkurrencestyrelsen bliver opmærksom på en sådan helt urimelig konstruktion, der ikke bør ses i dagens Danmark. Her kan man se nogle af resultaterne af, at herningensernes varmeforsyning blev solgt.