Grønt lys til ny mink-massegrav ved Vind Hede

Naturstyrelsen har fået tilladelse til at lave en minkgrav tæt ved Vind Hede og Sandfær. Det er endnu usikkert om området tages i brug

13. november 2020, 09.58

Det drejer sig om markjord belligende vest for Vind Hede og Sandfær, samt nord for Fuglkær Å. Den anførte adresse på ansøgningen er Fuglsangvej 4, 7500 Holstebro. Området tilhører Naturstyrelsen. Foto: Datawrapper

VIND Noget tyder på at en minkgrav kan være på vej tæt ved Vind.

Herning Kommune gav mandag tilladelse til at et landbrugsområde, der ligger vest for Vind Hede, midlertidigt kan bruges til nedgravning af mink.

Forinden havde Naturstyrelsen udpeget det statsligt ejede areal til mulig brug nedgravning af aflivede mink.

- I Naturstyrelsen Vestjylland er vi blevet bedt om at sætte os ned og se på de statslige arealer, vi administrerer for at finde områder, der kan bruges til minkgrave. Vi har set på områder, der ikke er naturbeskyttede. Området ved Vind Hede er almindelig landbrugsjord og er derfor ikke under nogen form for beskyttelse, siger Jens Henrik Jakobsen, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Vestjylland.

Ifølge vildtkonsulenten er der heller ingen beboelse i den umiddelbare nærhed af den potentielle minkgrav.

Uklarhed om udpegning

Præcis hvorfor området nær Vind Hede er udpeget af Naturstyrelsen er uklart. Herning Folkeblad har fredag forsøgt at komme i kontakt med lederen af Naturstyrelsen i Vestjylland, Poul Ravnsbæk, men han har ikke været mulig at træffe.

Det er selvsamme Poul Ravnsbæk, der på vegne af Naturstyrelsen har søgt om tilladelse til at anvende et areal til nedgravning af mink hos Herning Kommune.

Kommunen har ikke udpeget

Ifølge Eva Kanstrup, der er direktør for Teknik- og Miljøafdelingen i Herning Kommune, har hendes forvaltning intet at gøre med udpegningen af beliggenheden til en minkgrav.

- Herning Kommune har udelukkende givet en midlertidig landzonetilladelse, der giver ejeren af arealet, i det her tilfælde Naturstyrelsen, lov til at benytte landbrugsjord til et andet formål i en begrænset periode. Det er ikke kommunen, der har vurderet området som egnet til en minkgrav, siger direktøren.

I kommuneplanen er området blevet udlagt som »særligt værdifulde landskaber«, fremgår det i landzonetilladelsen. Arealet skal dog efterfølgende reetableres til landbrugsdrift.

Kontaktet i weekenden

Eva Kanstrup fortæller desuden, at det var i weekenden Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen rettede henvendelse til Herning Kommune.

- De kontakter os og fortæller, at de i fællesskab har udpeget området og at der er brug for en landzonetilladelse. Styrelserne har vurderet, at det ikke har betydning for naturen i området og drikkevandet. Det er på den baggrund tilladelsen blev givet mandag, siger Eva Kanstrup.

Kan begynde med det samme

Udgravningen kan ifølge tilladelsen sættes i gang med det samme. Det også selvom en landzonetilladelse normalvis først kan meldes ud to uger efter, naboer er blevet skriftligt orienteret af kommunen.

Men da der ifølge Herning Kommune er tale om en nødsituation, har man valgt at se bort fra det.

Læs også
Ekspert efter kritik: Mink-massegrav ved Karup truer ikke drikkevandet
+Abonnement