Naturnationalpark Stråsø

3. september 2020, 14.19

Karsten Filsø er byrådsmedlem i Holstebro Kommune og formand for natur-, miljø- og klimaudvalget. Han foreslår at lave en naturnationalpark i Stråsø på omkring 1000-1500 hektar. Foto: PR-foto

FORSLAG Forleden foreslog jeg i Dagbladet Holstebro-Struer, at der laves en naturnationalpark i Stråsø.

Det er en ny størrelse, som Folketinget kan udpege på statsligt ejede arealer, og hvor selve naturen og dens mangfoldighed har førsteret. Det betyder, at plantning og skovning inden for det udpegede område skal ophøre. Dele af Fussingø og Gribskov skovdistrikterne er fornyligt som de første netop udpeget til naturnationalparker.

Netop naturens førsteret gør en naturnationalpark anderledes end andet, vi kender. Nationalpark Thy er et eksempel på en klassisk nationalpark, som består af både statslige natur og skovarealer samt private natur og opdyrkede arealer. Den er også udpeget af staten. Den tredje model er naturparker, som vor egen Naturpark Nissum Fjord. Her er det Friluftsrådet, der udpeger efter indstilling fra de involverede kommuner, her Lemvig og Holstebro. Statens arealer med selve fjorden og rørskoven indgår som kernen i naturparken, men den omkringlæggende natur og opdyrkede marker er primært privatejet.

Det er ikke bare en ide, der er opstået i min knold, idet jeg har talt med flere om det. Desuden beskrev Niels Karl Frydenlund fra Herning ideen i dagbladet for et par uger siden, og Rune Engelbrecht Larsen har lavet en rapport, som forslår det. Han er manden bag tanken om nationalparker, som har naturen og udviklingen af biodiversiteten som hovedmål.

Sidstnævnte foreslår et stort område i Stråsø på næsten 5000 hektar, som indhegnes og naturplejes samt udvikles af såkaldt store græssere, så som udsatte kreaturer eller heste.

Mit forslag er et væsentligt mindre areal på 1000-1500 hektar ud af Stråsø områdets 6500 hektar statslig ejede arealer. Her skal ikke hegnes, idet vi allerede har de store græssere i form af krondyrene. Tværtimod skal hegn i det udpegede område fjernes.

Befolkningen har samme adgang til området som hidtil. Det er ikke et reservat, men en offentlig skov med naturnationalpark status. Man kan stadig køre mountainbike, plukke tyttebær eller svampe, som man plejer. Hvis der skal tages særlige hensyn til ulven i yngletiden, sker det, uanset hvilken status området har.

Netop ulven blev på især Facebook kommenteret ivrigt efter artiklen med mit forslag. Jeg er hverken ulveelsker eller ulvehader, selvom jeg i de sidste par år beskyldes for begge dele. Ulven er underordnet i denne debat. Den er kun én enkelt art ud af flere tusind dyr, insekter og plantearter, der lever i det magre hede og plantageområde på Skovbjerg Bakkeø.

Netop udviklingen af den stedtypiske natur på denne hedeegn, gør det for mig at se oplagt, at vi lægger billet ind på en naturnationalpark i Vestjylland. En naturnationalparks størrelse og konkrete placering i Stråsø må andre tage stilling til.

Men jeg har bemærket, at både blå og røde partier på Christiansborg har en positiv holdning til at udvikle biodiversiteten på statens arealer.