Mobilitet for alle

20. november 2020, 14.03

Joan Hansen. Foto: PR-foto

TRAFIK I Herning Kommune ønsker vi at skabe en god mobilitet for alle borgere i kommunen. Mens vejprojekterne står på, kan man som borger måske ikke lige se det optimale i det, da vejen kan være spærret, og man skal køre en omvej, inden det bliver godt igen.

Hvordan skaber vi så mobilitet? Ved at vedligeholde, planlægge og anlægge veje, cykelstier, torve og pladser. Tilbyde kollektiv trafik i form af bybusser og lokale busser (skolebusser). Husk at holde afstand samt udvikle og anlægge veje og stier til kommunale byggegrunde til bolig og erhverv.

En af de nye veje, som lige er blevet åbnet, er forlængelsen af Mørupvej til Dronningens Boulevard. Det er en én kilometer ny vej med cykelsti i begge sider af vejen (lygtepælene er kommet op, men lamperne lader vente på sig). Desuden er der etableret en ny rundkørsel ved tilslutningen til Dronningens Boulevard. Baggrunden for at etablere Mørupvej var et ønske om at udvide erhvervsområdet i Herning Syd. Samtidig er vejen med til at give hurtigere adgang til motortrafikvejen. Et andet projekt, der er gang i nu, er Løvbakkevej. Der arbejdes på at skabe nye vej- og cykelstiforbindelser mellem Gullestrup, Løvbakke Naturcenter og Tjørring-området.

Som det nok er mange bekendt, så er der asfaltarbejde i gang ved Gullestrupvej. Asfalten bliver lagt her i uge 47. Herefter opsættes signalanlæg og rabatter færdiggøres. Løvbakkevej vest skulle gerne være færdig januar/februar 2021, og Løvbakkevej øst og stien mod Løvbakke Naturcenter skulle gerne færdiggøres i april/maj 2021.

Ved Fuglsangsø Centret kommer der et lyskryds, som er med til at forbedre trafiksikkerheden, og hvis jeg lige skal nævne et par cykelstier, så også de bløde trafikanter bliver nævnt her, så får Søndermarkstien i Aulum (mellem Industrivej Nord og Søndergade ) ny asfalt. I Sdr. Felding kommer der lys på stien mellem Sdr. Felding og Sdr. Felding Efterskole. Mobilitet og bedre fremkommelighed i byen handler om attraktive forhold, der skaber en levende by og sikrer fodgængere og cyklister i byrummet, desuden så er god infrastruktur en forudsætning for at sikre vækst i hele kommunen. En by/kommune i vækst har mange anlægsprojekter i gang, og der er derfor også fokus på at optimere koordineringen af de anlægsprojekter, der påvirker vejnettet, så fremkommeligheden bliver så god som mulig for cyklister, busser og biler. Og så gør det vel heller ikke noget, at transport som motion styrker folkesundheden.